Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£400,000 i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg mewn busnesau bach

Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.
Dydd Mercher 02 Awst 2017

Amcan y cyllid hwn yw gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy yn y gymuned. Bydd y prosiect hefyd yn cynyddu dealltwriaeth ac yn creu cyfleoedd i gryfhau gwasanaethau dwyieithog i gwsmeriaid. Caiff yr arian ei ddyrannu i sefydlu rhwydwaith o ymarferwyr lleol i gynnig cymorth i fusnesau drwy'r Gymraeg.

Mae hwn yn ymrwymiad a nodwyd yn y strategaeth ar gyfer y Gymraeg a gyhoeddwyd yn ddiweddar - Cymraeg 2050 - strategaeth i gynyddu nifer y rheini sy'n siarad Cymraeg i filiwn, yn ogystal â chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg.

Ar hyn o bryd, mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithio gyda busnesau mawr a chwmnïau cenedlaethol i hybu a hwyluso'r defnydd o wasanaethau Cymraeg, gan gynnwys y sector cyllid ac archfarchnadoedd mawr. Bydd y rhwydwaith newydd hwn o ymarferwyr yn sicrhau bod cymorth ar gael i fentrau bach a chanolig a microfusnesau lleol i fod yn fwy dwyieithog.

Dywedodd Alun Davies:

"Y llynedd, ymgymrodd Llywodraeth Cymru â phrosiect mewn partneriaeth â'r Mentrau Iaith i dreialu gwasanaeth cymorth ar raddfa fach i fentrau bach a chanolig.

"Roedd y cynllun peilot yn dangos arwyddion addawol o ran codi ymwybyddiaeth o fanteision defnyddio'r Gymraeg drwy ddarparu cymorth ymarferol wyneb yn wyneb, a chyngor rheolaidd i fusnesau.

"Rydyn ni nawr mewn sefyllfa i ehangu'r gwaith peilot, mewn partneriaeth â Mentrau Iaith Cymru, ac i weithio gyda nifer fwy o fentrau bach a chanolig i ddarparu cymorth wedi'i deilwra i gefnogi cynnydd yn y gwasanaethau Cymraeg."

Dywedodd Owain Gruffudd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru:

"Mae'r Mentrau Iaith yn croesawu'r cyfle i gydweithio â Llywodraeth Cymru i hybu'r Gymraeg ymhlith busnesau bach a chanolig. Mae'r Mentrau Iaith eisoes yn gweithio ar lawr gwlad ledled Cymru - bydd trafod gyda busnesau yn ein helpu yn ein gwaith i hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 02 Awst 2017 Addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i