Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn diogelu grantiau ar gyfer 2017-18 i hyrwyddo ac hwyluso'r Gymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cymeradwyo grantiau gwerth £4.2m i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
Dydd Mercher 22 Mawrth 2017

Bydd yr arian yn darparu cyllid craidd a chyllid ar gyfer prosiectau i 77 o sefydliadau yn ystod 2017-18 i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau. Mae'r grwpiau a fydd yn elwa'n uniongyrchol o'r gronfa hon yn cynnwys:

  • Yr Eisteddfod Genedlaethol
  • Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
  • Mentrau Iaith
  • Merched y Wawr
  • Clybiau Ffermwyr Ifainc Cymru
  • Papurau Bro
  • Urdd Gobaith Cymru
  • Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC:

"Ein nod yw hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn bywyd bob dydd ar draws Cymru gyfan, drwy gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, a chefnogi sefydliadau i ddiogelu a chryfhau sefyllfa'r Gymraeg. Mae'r grantiau hyn yn cydnabod cyfraniad y sefydliadau hyn i les yr iaith yn y dyfodol.

"Rydw i wastad wedi credu nad cyfrifoldeb y Llywodraeth yn unig yw dyfodol y Gymraeg. Mae gan gyrff eraill, ar lefel genedlaethol a lleol, cymdeithasau, ysgolion, cyflogwyr, teuluoedd ac unigolion, bob un ei ran i chwarae. Mae'r iaith yn rhan o bwy ydyn ni, ac mae'n iaith i bawb.

"Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth ddatblygu dyfodol yr iaith, a bydd yr arian hwn yn gwneud llawer i'n helpu i wireddu ein huchelgais o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 22 Mawrth 2017 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i