Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Rhagfyr 2017
Daw’r cyllid ar ôl i’r sefydliad gyhoeddi’r papur ‘Meithrin Miliwn’ yn nhymor yr haf 2017.
 
17 Tachwedd 2017
Gweinidog yn cefnogi talentau Cymru mewn sioe sgiliau genedlaethol
 
14 Tachwedd 2017
Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi'i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy'n ceisio hybu'r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg
 
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i drafod cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.
 
10 Awst 2017
Wrth ymateb i eitem Newsnight neithiwr ar y Gymraeg.
 
09 Awst 2017
Mae creu Comisiwn a fyddai'n gyfrifol am hybu'r Gymraeg ymhlith y cynigion sydd i'w gweld mewn Papur Gwyn a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 9 Awst).
 
07 Awst 2017
Heddiw (7 Awst), yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn lansio cronfa newydd ar gyfer prosiectau creadigol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
02 Awst 2017
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.
 
11 Gorffennaf 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gweledigaeth i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 heddiw (11 Gorffennaf).
 
22 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cymeradwyo grantiau gwerth £4.2m i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
 
14 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cyhoeddi bod Aled Roberts wedi cael ei benodi i gynnal adolygiad cyflym o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg sydd wedi'u llunio gan Awdurdodau Lleol.
 
15 Chwefror 2017
Fe'i sefydlwyd ym mis Ebrill 2016, ac mae'r prosiect yn gweithio ar y cyd â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phartneriaid eraill i gynnig cyngor a chymorth ar fanteision magu plentyn yn ddwyieithog.
 
26 Ionawr 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m yn ychwanegol yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn gwella a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i