Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Eich cyfle i wneud stŵr ynghylch Cerddoriaeth Gymraeg

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heb ddarganfod gwychder cerddoriaeth Gymraeg hyd yma? Dyma gyfle i newid hynny ar 12 Chwefror!
Dydd Mercher 10 Chwefror 2016

Bydd dydd cerddoriaeth Gymraeg yn cael ei gynnal am y tro cyntaf eleni wrth i Lywodraeth Cymru ddathlu a rhannu cerddoriaeth Gymraeg mewn partneriaeth â Deezer, HMV, y BBC, Grazing Shed, Spillers ac eraill. Helpwch ni i roi'r gair ar led.

Caiff unrhyw un gymryd rhan yn y dathlu, boed yn unigolion neu grwpiau neu'n sefydliadau, ysgolion, siopau neu gaffis. Mae pecynnau digidol ar gael o wefan http://cymraeg.gov.wales/More/projects/dydd-miwsig/?lang=cy ) i ddechrau'r dathlu a'ch helpu i ddarganfod cerddoriaeth Gymraeg, hen a newydd.

Beth fydd yn digwydd ar y diwrnod?

• Bydd rhai o artistiaid mwyaf poblogaidd y sîn Gymraeg yn cynnal gigiau ledled Cymru
• Bydd Deezer a HMV yn darparu a hyrwyddo rhestrau chwarae, cynnwys a chynigion arbennig i'r cyhoedd
• Ar y cyfryngau cymdeithasol bydd Greenman, Huw Stephens, Cerys Mathews ac eraill yn ymuno â dathliadau #DyddMiwsigCymru
• Bydd caneuon Cymraeg ar orsafoedd radio'r BBC ynghyd â gweithgareddau hyrwyddo

Sut alla i fod yn rhan o hyn?

• Rhannu dy hoff gân Gymraeg #Tiwn
• Mynd i gig Cymraeg  
• Prynu albwm neu gân Gymraeg
• Annog dy ysgol neu brifysgol leol i chwarae cerddoriaeth Gymraeg mewn mannau cymunedol
• Cyflwyno rhywun o'r newydd i dy hoff fand Cymraeg

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

"Mae Cymru'n enwog am ei cherddoriaeth a cherddorion gwych - mae safon ac amrywiaeth y gerddoriaeth sydd ar gael yn anhygoel ac yn gwbl unigryw. Dwi ddim yn meddwl ein bod ni'n sylweddoli pa mor lwcus ydyn ni ac mae diwrnod cerddoriaeth Gymraeg yn gyfle i rannu ein hoff ganeuon a darganfod y cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd. Dwi wrth fy modd ein bod wedi gallu chwarae rhan mor allweddol o ran galluogi hyn i ddigwydd."

Sam Lee, Golygydd Cerddoriaeth, Deezer UK & Ireland

" Dyw hi ddim yn gyfrinach fod treftadaeth gerddorol gyfoethog gan Gymru, ond beth fydd efallai'n synnu pobl yw faint o gerddoriaeth gyfoes sydd i'w chael yn  Gymraeg. Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gwneud cyfraniad pwysig i amrywiaeth a chwmpas ein llyfrgell o dros 40 miliwn o ddarnau o gerddoriaeth - o waith electronig Ifan Dafydd i 'Y Penderfyniad' gan Edward H Dafis, sy'n swnio fel rhan o albwm clasurol The Beatles, 'Revolver'. Dim ond dwy enghraifft yw'r rhain o'r gerddoriaeth wych Gymraeg sydd ar restr chwarae Deezer ar gyfer  Dydd Miwsig Cymru - joiwch!"

Mae'r dydd yn rhan o ymgyrch 'Pethau Bychain' Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio dangos y gallwn gynyddu defnydd bob dydd o'r iaith drwy wneud pethau bach yn Gymraeg, a helpu mwy o bobl i fyw yn yr iaith, ei dysgu a'i mwynhau.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 10 Chwefror 2016 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i