Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dros £4m i hybu’r Gymraeg

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi heddiw enwau’r 76 o sefydliadau a fydd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod 2016-17.
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2015

Mae Urdd Gobaith Cymru, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Merched y Wawr a Mudiad y Ffermwyr Ifanc ymysg y sefydliadau a fydd yn elwa ar y cyllid hwn. Bydd y cyllid hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cefnogi’r rhwydwaith o ‘bapurau bro’ a ‘Mentrau Iaith’ ar draws Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Bydd y pecyn hwn o gymorth yn galluogi’r sefydliadau hyn - y mae sawl un yn rhan annatod o hunaniaeth a diwylliant Cymru - i barhau â’u rôl flaengar ym maes hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gwlad.

“Hoffem sicrhau dyfodol cadarn ar gyfer y Gymraeg ac rydym yn gwybod bod llawer iawn o unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws Cymru eisoes yn cyflawni gwaith rhagorol yn y maes hwn. Bydd y £4 miliwn yn sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu ar y llwyddiannau hyn a’u hategu, gan greu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg newydd a phrofiadol ddefnyddio’r iaith, rhannu eu profiadau a mwynhau eu hunain drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod y flwyddyn sydd i ddod ac am flynyddoedd eto.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Gymraeg

Tagiau

Y Gymraeg 22 Rhagfyr 2015 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i