Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Chwe Chanolfan Gymraeg i gael hwb o £1.5m

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y caiff chwech o Ganolfannau Cymraeg ac Ardaloedd Dysgu newydd eu creu i hybu’r defnydd o’r iaith ledled Cymru gyda chymorth o fwy nag £1.5m o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth.
Dydd Mawrth 02 Mehefin 2015

Drwy Grant Buddsoddi Cyfalaf Bwrw Mlaen 2015-16, bydd y canolfannau iaith deinamig newydd yn cael ei datblygu i ganiatáu i bobl fyw, dysgu a mwynhau yn Gymru, gan wneud y Gymraeg yn rhan weledol o fywyd bob dydd.

Bydd y prosiectau canlynol yn cael cymorth yn ystod rownd ariannol 2015-16:

  • Cyngor Ynys Môn (£58,843) i ddatblygu canolfan gyfathrebu ar gyfer pobl ifanc
  • Cyngor Caerdydd (£400,000) i drawsnewid yr Hen Lyfrgell yn yr Aes yn Ganolfan Gymraeg amlbwrpas
  • Cyngor Sir Ceredigion (£150,000) i ddatblygu canolfan drochi i hwyrddyfodiaid yn Nhregaron, a fyddai hefyd yn ganolfan i’r gymuned ehangach
  • Cyngor Gwynedd (£300,000) i greu Canolfan Gymraeg amlbwrpas yng nghanol Bangor
  • Coleg Ceredigion (£300,000) i ddatblygu canolfan amlbwrpas yn Aberteifi
  • Academi Hywel Teifi (£300,000) i ddatblygu Canolfan Gymraeg amlbwrpas ym Mhontardawe.

Ers mis Awst 2014, mae’r Grant Buddsoddi Cyfalaf wedi helpu i ddatblygu deng Canolfan Gymraeg newydd ledled Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Rwy’n falch iawn o allu cyhoeddi y caiff chwech o Ganolfannau Cymraeg newydd eu creu ledled Cymru gyda chymorth mwy nag £1.5m o gyllid cyfalaf. Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn bywyd bob dydd sydd wrth wraidd gweledigaeth Bwrw Mlaen. Bydd datblygu’r canolfannau amlbwrpas ac ardaloedd dysgu hyn yn chwarae rôl allweddol i’r perwyl hwn.

“Bydd y canolfannau hyn yn cynnig pob math o gyfleoedd i bobl o bob oedran ddefnyddio, ymarfer a mwynhau’r iaith ar lawr gwlad.  Rydym eisoes wedi gweld canolfannau cyffrous yn cael eu datblygu ledled Cymru drwy’r Grant Buddsoddi Cyfalaf, gan ddangos ein hymrwymiad i weld yr iaith yn ffynnu yn ein cymunedau. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut bydd y chwe phrosiect rwy’n eu cyhoeddi heddiw yn datblygu dros y misoedd i ddod.”

Un o’r prosiectau a fydd yn elwa ar y gronfa eleni fydd trawsnewid yr Hen Lyfrgell yng nghanol Caerdydd i fod yn Ganolfan Gymraeg newydd. Bydd y ganolfan newydd, drwy gymorth £400,000 o’r gronfa, yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg yng Nghaerdydd drwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys caffi, siop lyfrau, ystafelloedd addysgu ac ardal arddangos, lle perfformio hyblyg a chyfleusterau cynadledda.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale:

“Bydd y fenter hon yn gwireddu uchelgais y Cyngor a Llywodraeth Cymru i greu canolfan ddiwylliannol a threftadaeth unigryw, a fydd yn ychwanegu at atyniadau twristiaeth Caerdydd.

“Drwy symud y Ganolfan Ddiwylliannol Gymraeg i’r Hen Lyfrgell, byddwn yn cynyddu ac yn gwella’r arlwy twristiaeth i’r rheini sy’n ymweld â’r ddinas ac yn creu atyniad a fydd yn cyflwyno’r Gymraeg a’i diwylliant i’r Gymraeg, yn ogystal â dysgu am hanes Caerdydd drwy gyfrwng Amgueddfa Stori Caerdydd. Byddwn yn gweithio gyda’r holl bartneriaid ac Amgueddfa Stori Caerdydd i sicrhau ein bod yn creu atyniad gwych yn ein prifddinas.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 02 Mehefin 2015 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i