Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£250,000 ar gyfer Prosiectau Technoleg Cymraeg

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heddiw cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod Prosiectau Technoleg Cymraeg ledled Cymru yn mynd i gael cyllid ychwanegol o fwy na £250,000 yn ystod 2015-16.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2015

Bydd deg prosiect yn derbyn £269,981 drwy’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg, er mwyn ceisio annog pobl i ddefnyddio’r iaith drwy dechnoleg a chyfryngau digidol.

Caiff nifer o wahanol apiau eu datblygu a fydd yn rhoi mynediad i eiriadur hanesyddol Prifysgol Cymru; yn helpu pobl gyda’u treigladau; ac yn ffrydio cerddoriaeth Gymraeg. Bydd y prosiectau hefyd yn creu gwasanaeth dwyieithog ar gyfer rheoli digwyddiadau a gwerthu tocynnau ac yn datblygu themâu WordPress dwyieithog.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Mae technoleg yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Dyna pam mae mor bwysig bod y dechnoleg a’r cyfryngau digidol diweddaraf ar gael yn y Gymraeg.  

“Nod y Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg yw sicrhau hyn drwy hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy dechnoleg. Dwi wrth fy modd yn cael cyhoeddi y bydd deg prosiect yn derbyn dros £250,000 drwy’r grant yn ystod 2015-16.  

“Mae’r grant wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol ers ei lansio yn 2013 ac rydyn ni wedi gweld nifer o brosiectau arloesol a phoblogaidd yn cael eu datblygu ledled Cymru. Bydd cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar hyn gan ddarparu mwy byth o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.”

Menter Môn oedd un o’r sefydliadau i elwa ar gyllid cynllun grant y llynedd. Creodd prosiect ‘O Glust i Glust’ ap ar gyfer cyfieithwyr ar y pryd gan ddefnyddio ffonau symudol wedi’u hailgylchu. Dywedodd Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes Menter Môn:

“Mae’r cyllid a gawson ni drwy grant technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru wedi bod yn hollbwysig i’n helpu i droi ein gweledigaeth ar gyfer ‘O Glust i Glust’ yn realiti. Mae modd defnyddio’r ap newydd mewn cyfarfodydd ffurfiol, ond mae hefyd yn opsiwn hwylus ar gyfer y sefyllfaoedd annisgwyl hynny pan nad oes offer cyfieithu ar y pryd ar gael. Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran y defnydd rydyn ni’n ei wneud o’r iaith.”

Prosiect arall i dderbyn cyllid yng ngrant y llynedd oedd Interceptor Solutions Ltd, a gyflymodd y broses o gyflwyno rhyngwynebau meddalwedd amlieithog. Dywedodd Richard Sheppard, cyfarwyddwr y cwmni:

“Mae LinguaSkin yn ei gwneud yn haws gwneud gwe-apiau a gwefannau Saesneg yn ddwyieithog. Fe wnaeth y grant yma ein helpu ni i’w werthuso a’i fireinio gyda defnyddwyr go iawn ledled Cymru a dilysu i ba raddau y mae’n ei gwneud yn bosibl darparu gwasanaethau ar-lein dwyieithog yn gyflym ac yn gost-effeithiol.”

Dyma’r deg prosiect a dderbyniodd gyllid o dan gynllun 2015-16:

  • Canolfan Peniarth – Ap Treiglo (£15,795).   Ap i helpu pobl gyda’u treigladau;
  • Moilin Cyf. – Tocyn Cymru (£35,000).  Bydd y prosiect yn creu gwasanaeth dwyieithog ar gyfer rheoli digwyddiadau a gwerthu tocynnau;
  • Uned Dechnoleg Lleferydd a Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor – seilwaith cyfathrebu Cymru (£45,000).  Gosod y sylfeini ar gyfer pob math o dechnolegau cyfathrebu ffynhonnell agored Cymraeg yn rhad ac am ddim, gan gynnwys trawsgrifio, gorchymyn a rheoli â llais, ateb cwestiynau, a chyfieithu drwy dechnoleg siarad dwy ffordd;
  • Uned Ymchwil Hypergyfryngau Prifysgol De Cymru – pecyn cymorth iaith naturiol Cymru (£32,000). Pecyn yn dadansoddi iaith naturiol Cymru;
  • Gwe Cambrian Web – Themâu WordPress Dwyieithog (£11,392). Bydd y prosiect yn datblygu themâu WordPress dwyieithog newydd;
  • Recordiau Sain – ApSain (£30,000). Gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth newydd gan label cerddoriaeth Gymraeg Sain;
  • Prifysgol Cymru – Ap Geiriadur Prifysgol Cymru (£40,500). Apiau Android ac Apple newydd ar gyfer y geiriadur hanesyddol;
  • Cwmni Da – GêmTube  (£25,000). Prosiect hyfforddi wedi’i leoli yng Nghaernarfon lle bydd pobl ifanc yn dysgu creu a chyhoeddi sylwebaeth Gymraeg ar gemau ar gyfer YouTube;
  • Coleg Meirion Dwyfor – Hyfforddiant creu apiau Android (£15,294). Cynllun hyfforddi’r hyfforddwyr lle mae myfyrwyr yn y coleg addysg bellach yn dysgu creu a chyhoeddi ap Android ac yna’n mynd ymlaen i addysgu myfyrwyr iau mewn ysgolion lleol i wneud yr un fath;
  • Applingua Ltd – Cyfieithu Apiau Cymraeg (£20,000). Mae Applingua yn ychwanegu rhyngwynebau Cymraeg at apiau amlieithog rhyngwladol poblogaidd.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 21 Ebrill 2015 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i