Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Mai 2018
I cychwyn Wythnos Twristiaeth Cymru mae'r Gweinidog, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn Sir Benfro i ganmol diwydiant twristiaeth a phobl Cymru am wneud Cymru yn gyrchfan o radd flaenaf i ymwelwyr.
 
11 Mai 2018
Mae gan bob un ohonom swyddogaeth bwysig o sicrhau nad oes sbwriel ar ein ffyrdd ac ar ochr ein ffyrdd, yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
10 Mai 2018
Mae gwaith wedi dechrau ar ffordd newydd ym Mro Morgannwg a fydd yn cyflawni tri nod allweddol.
 
03 Mai 2018
Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, yn cyhoeddi yn Uwchgynhadledd Fysiau Cymru bod £3.5 miliwn ar gael i wella'r amgylchedd ar fysiau ac mewn safleoedd bysiau.
 
02 Mai 2018
Mae aelodau blaenllaw o’r Bartneriaeth Darparu Metro wedi ymweld â safle newydd Canolfan Drafnidiaeth Integredig Caerdydd
 
30 Ebrill 2018
Bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal i ystyried a fyddai’n bosibl cario trydan dros y drydedd bont arfaethedig dros Afon Menai.
 
27 Ebrill 2018
Bydd camerâu cyflymder cyfartalog yn cael eu treialu ar Allt Rhuallt yr A55 tua’r gorllewin er mwyn gwneud yr ardal yn fwy diogel, meddai Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth.
 
24 Ebrill 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd Awdurdodau Lleol yn cael £2.5 miliwn o arian Llywodraeth Cymru tuag at y costau o ddelio â’r eira diweddar.
 
19 Ebrill 2018
Bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn dod i wybod beth yw eu cyfran hwy o werth £25.9 miliwn o grantiau trafnidiaeth.
 
16 Ebrill 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi lansio'r estyniad diweddaraf i wasanaeth bws TrawsCymru.
 
12 Ebrill 2018
Mae dros £1.8 miliwn yn cael ei fuddsoddi i gyflymu cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus yng Nglannau Dyfrdwy fel rhan o ddarpariaeth Metro Gogledd-ddwyrain Cymru, meddai'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth.
 
29 Mawrth 2018
Mae'r ymchwiliad cyhoeddus i'r prosiect arfaethedig ar yr M4, sy'n un o'r ymchwiliadau hiraf i gael ei gynnal yng Nghymru erioed, wedi gwrando bellach ar y datganiad cloi gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Mawrth 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates wedi neilltuo £1.2m i barhau i ariannu'r "Cytundeb Tridarn' rhwng Llywodraeth Cymru, Trenau Arriva Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain.
 
23 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi £25 miliwn i helpu i gefnogi  gwasanaethau bysiau hanfodol ledled Cymru.  
 
23 Mawrth 2018
Bydd y prosiect, sy'n werth £25.3 miliwn, yn gwella'r ffordd bresennol fel ei bod yn cyrraedd y safonau sy'n ofynnol ar gyfer priffyrdd modern.
 
21 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu gwerth £6 miliwn o gyfrannau ym Maes Awyr Caerdydd ar ôl y newyddion bod yr hyb trafnidiaeth wedi cyrraedd ei dargedau yn gynnar
 
16 Mawrth 2018
Bydd gwaith yn cael ei wneud i wella’r A545 ym Miwmares ar ôl y difrod a achoswyd iddi gan dywydd mawr y blynyddoedd diwethaf, meddai Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth.
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i beidio â theithio os nad yw’n hollol hanfodol i wneud hynny, gan bod disgwyl i eira trwm a lluwchfeydd gyrraedd y De a’r Canolbarth yn ystod y prynhawn.
 
28 Chwefror 2018
Mae'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion ar gyfer iâ ac eira ledled Cymru.
 
27 Chwefror 2018
Gwasanaethau trên sy'n rhedeg rhwng Cymru a Llundain gael eu hailfapio fel eu bod yn cyd-fynd â masnachfraint newydd a gaiff ei chaffael a'i rheoli gan Lywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i