Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Medi 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi bod yn Manceinion i gyfarfod y cwmni sy'n darparu'r contract gwasanaethau rheilffordd newydd yng Nghymru a'r gororau o fis Hydref.
 
21 Medi 2018
Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y pecyn terfynol o fesurau i wella ansawdd yr aer ar ffyrdd Cymru.
 
10 Medi 2018
Rydym yn gofyn i'r cyhoedd fynegi eu barn am newidiadau posibl i system gylchu unffordd yr A458 yng nghanol tref y Trallwng.
 
05 Medi 2018
Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Ken Skates wedi camu i mewn i sicrhau bod y prosesau ar Ffin y DU yn fwy effeithiol ar gyfer teithwyr sy'n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd.
 
20 Awst 2018
Mae amser yn brin i bobl rannu eu barn am y cynlluniau i wella Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55.
 
17 Awst 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates nad oes unrhyw lonydd wedi’u cau yn ystod y dydd ar yr A55 rhwng Cyffordd 11 a’r ffin â Lloegr am 501 o ddiwrnodau yn olynol.
 
07 Awst 2018
Mae nifer y bobl sy'n manteisio ar drafnidiaeth am ddim TrawsCymru ar y penwythnosau yn cynyddu - ar rai llwybrau mae cynnydd o dros 100%.
 
06 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi buddsoddiad o £500,000 i Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu prosiectau seilwaith rheilffyrdd pwysig yn Wrecsam, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates.
 
03 Awst 2018
Mae'r cyfrannau cyntaf o'r £60 miliwn i gefnogi cynlluniau teithio llesol wedi'i ddyrannu.
 
24 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi rhaglen waith a gweithgareddau i wella'r dirwedd ac ansawdd amgylcheddol y rhwydwaith trafnidiaeth trefol a gwledig.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi datgelu cynlluniau i weithredu, rheoli a chynnal maes awyr a pharc busnes Saint Athan.
 
17 Gorffennaf 2018
Wrth i’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, alw ar Lywodraeth y DU i ddarparu cyllid teg er mwyn gwella'r seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi bod yn ymweld â busnesau a phrosiectau adeiladu ynn Nghwm Rhymni ac yn gofyn barn pobl am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r rhanbarth.
 
11 Gorffennaf 2018
Bydd gwaith pwysig i wella'r A55 rhwng cyfnewidfa Abergwyngregyn a fferm Tai'r Meibion yn mynd yn ei flaen ar ôl iddo gael sêl bendith Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cyhoeddi Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC).
 
27 Mehefin 2018
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio'r broses gaffael ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth awyr Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus o Gaerdydd i Ynys Môn.
 
25 Mehefin 2018
Mae Ken Skates yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan profi rheilffyrdd arloesol.
 
13 Mehefin 2018
Mae gwaith ar y gweill i edrych ar yr opsiynau ar gyfer uwchraddio hanfodol i'r A494 ar Bont Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates y Gweinidog Trafnidaieth.
 
11 Mehefin 2018
Bydd depo trenau newydd modern yn agor yn Ffynnon Taf fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Metro'r De, cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
07 Mehefin 2018
Bydd y gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru yn golygu agor dau bencadlys newydd yng Nghymru gan greu oddeutu 130 o swyddi o safon uchel yng Nghymru
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i