Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Rhagfyr 2018
Heddiw (20 Rhagfyr), mae Gweinidog dros Drafnidiaeth, Ken Skates, wedi enwi Scott Waddington yn Gadeirydd newydd Trafnidiaeth Cymru.
 
18 Rhagfyr 2018
Mae Ken Skates, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd Balfour Beatty a Jones Bros o Ruthun yn mynd ati ar y cyd i adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth, Ken Skates, wedi lansio Bapur Gwyn yn amlinellu cynigion sy'n anelu at wella trafnidiaeth gyhoeddus ar draws Cymru gyfan.
 
04 Rhagfyr 2018
Mae disgwyl i gysylltiadau teithio llesol, cyfleusterau gwefru ceir trydan a phrosiectau gwella ffyrdd ledled Cymru elwa o gyfran o £78 miliwn o gyllid o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.
 
21 Tachwedd 2018
Mae prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i wella llif y traffig wrth gylchfan Cyffordd 28 ar yr M4 wedi’i agor yn swyddogol gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates.
 
16 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi rhoi sêl ei fendith ar enwebu pymtheg o orsafoedd ar draws Cymru ar gyfer gwelliannau o dan raglen Mynediad i Bawb Llywodraeth y DU.
 
12 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth, Ken Skates yn annog pobl i rannu eu barn ar yr opsiwn arfaethedig i gael pont newydd dros yr Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint.
 
12 Tachwedd 2018
Fy Ngherdyn Teithio ar gyfer pobl ifanc yn cael ei ymestyn i gynnwys pawb rhwng 16 a 21 mlwydd oed sy'n byw yng Nghymru.
 
01 Tachwedd 2018
Mae Ken Skates Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cyhoeddi aelodau Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC) a byddant yn cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
26 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru am fuddsoddi £243,000 i wella mynediad a lleihau lefel y traffig ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, meddai Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates.
 
25 Hydref 2018
Mae'r Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth wedi cyhoeddi bod y rhwydwaith ffyrdd a elwir yn Driongl EVO yn mynd i gael ei wneud yn fwy diogel, diolch i £500,000 o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
15 Hydref 2018
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
 
11 Hydref 2018
Bydd gwelliannau ar yr A55 ger Llanddulas yn cael eu cwblhau yn gynnar, meddai Ken Skates, yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth heddiw.
 
11 Hydref 2018
Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd pwyntiau gwefru cyflym ar gyfer cerbydau trydan yn cael eu cyflwyno ar gysylltiadau ffordd strategol yng Nghymru fel rhan o hwb ariannol gwerth £2 filiwn.
 
08 Hydref 2018
Gyda llai nag wythnos i fynd tan i Drafnidiaeth Cymru gymryd yr awenau am redeg gwasanaethau trenau Cymru a'r Gororau, disgrifiwyd Ysgrifennydd Trafnidiaeth Ken Skates rhai o'r myrdd newidiadau.
 
24 Medi 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi bod yn Manceinion i gyfarfod y cwmni sy'n darparu'r contract gwasanaethau rheilffordd newydd yng Nghymru a'r gororau o fis Hydref.
 
21 Medi 2018
Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y pecyn terfynol o fesurau i wella ansawdd yr aer ar ffyrdd Cymru.
 
10 Medi 2018
Rydym yn gofyn i'r cyhoedd fynegi eu barn am newidiadau posibl i system gylchu unffordd yr A458 yng nghanol tref y Trallwng.
 
05 Medi 2018
Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Ken Skates wedi camu i mewn i sicrhau bod y prosesau ar Ffin y DU yn fwy effeithiol ar gyfer teithwyr sy'n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd.
 
20 Awst 2018
Mae amser yn brin i bobl rannu eu barn am y cynlluniau i wella Cyffyrdd 15 ac 16 yr A55.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i