Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £2 miliwn i ddatblygu porthladdoedd Cymru

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi gwahodd porthladdoedd ledled Cymru i gyflwyno ceisiadau am gyfran o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu porthladdoedd Cymru.
Dydd Mercher 19 Ebrill 2017

Bydd y Gronfa Datblygu Porthladdoedd yn cefnogi twf porthladdoedd Cymru, gan helpu i sicrhau eu bod yn parhau i gyfrannu’n allweddol at dwf yr economi ac yn darparu cyfleoedd gwaith newydd yn y diwydiant. 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: 

“Mae’n amlwg bod parhau i wella cysylltiadau o fewn Cymru ac â gweddill y byd yr un mor bwysig heddiw ag y bu erioed, ac mae ein porthladdoedd yn chwarae rôl bwysig yn hyn o beth. 

“Rydym eisiau gweld ein porthladdoedd yn parhau i gyfrannu ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol gan helpu i ysgogi economi fwy ffyniannus ac unedig i Gymru. Rwy wrth fy modd yn cael cyhoeddi’r gronfa newydd. Bydd ein porthladdoedd nawr yn cael cyflwyno cynigion ar gyfer y ffordd orau o ddefnyddio  arian cyhoeddus i gyflawni’r amcanion hyn. 

“Edrychaf ymlaen at weld y cynigion a pharau i gydweithio â phorthladdoedd ledled Cymru i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn amlwg, gan sicrhau eu bod yn barod i oresgyn unrhyw heriau a manteisio i’r eithaf ar bob cyfle.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cronfa Datblygu Porthladdoedd 2017-18

Tagiau

Trafnidiaeth 19 Ebrill 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i