Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn lansio Cynllun Teithio â Gostyngiad i Bobl Ifanc a Gwasanaeth newydd T3 TrawsCymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae cynllun newydd sy'n cynnig cyfle i'r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru arbed traean ar bris tocyn bws oedolyn wedi cael ei lansio gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones yng Nghorwen.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2015

Mae'r Cynllun Teithio newydd sy'n cynnig Gostyngiad i Bobl Ifanc yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a chafodd ei ddatblygu mewn partneriaeth â'r diwydiant bysiau ac awdurdodau lleol. Bwriad gwreiddiol y Cynllun oedd helpu pobl ifanc i deithio i leoliadau hyfforddi a chyflogaeth yn rhatach, ond mae wedi cael ei ymestyn i gynnwys pob taith ar fws.

O heddiw ymlaen, bydd pobl ifanc 16-18 oed yn gallu cofrestru bod ganddynt ddiddordeb i gael Cerdyn y Cynllun drwy Gov.wales/mytravelpass (Saesneg) neu Llyw.cymru/fyngherdynteithio (Cymraeg). Bydd yn eu galluogi i gael prisiau gostyngedig ar bob bws leol a theithiau TrawsCymru ledled Cymru o 1 Medi ymlaen.

Bydd pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Corwen yn ymuno â'r Prif Weinidog yn y lansiad.

Wrth sôn am y cynllun, dywedodd Carwyn Jones:

“Mae'n hanfodol bod ein pobl ifanc yn gallu cael mynediad at swyddi a chyfleoedd hyfforddi yng Nghymru yn haws. Rydyn ni'n cydnabod bod costau teithio weithiau’n rhwystr, ac mae'r cynllun hwn yn ceisio newid hynny drwy ei gwneud yn haws ac yn rhatach i bobl ifanc 16-18 oed deithio yng Nghymru. Mae'n pwysleisio ein hymrwymiad i gefnogi ein pobl ifanc i gael gwaith ac i fanteisio ar gyfleoedd yn y byd addysg.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £5miliwn i gyflwyno'r cynllun yn 2015-16, a £9.75miliwn arall yn 2016-17.

Aeth y Prif Weinidog ymlaen:

"Mae'n wych ein bod wedi llwyddo i sicrhau'r cynllun pwysig hwn i bobl ifanc, drwy weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant bysiau a chynghorau lleol. Rwy'n annog pob un o'r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru i gofrestru eu diddordeb cyn gynted â phosibl."

Yn y digwyddiad hefyd, bydd model newydd yn cael ei ddatgelu ar gyfer bysiau sy'n fwy effeithlon o ran tanwydd ac yn well i'r amgylchedd, ac sy'n cael eu cyflwyno ar y gwasanaethau bysiau T3 TrawsCymru a gafodd eu huwchraddio'n ddiweddar. Mae’r gwasanaeth yn cysylltu Wrecsam ag Abermaw, drwy Gorwen, y Bala a Dolgellau.

Mae cynllun newydd y tu mewn i'r bysiau, cyhoeddiadau llafar ar gyfer mannau aros a WiFi am ddim i deithwyr ymhlith y manteision sy'n cael eu cynnig ar y pedair bws T3 newydd.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae'r Gwasanaeth T3 yn rhan bwysig o'n rhwydwaith drafnidiaeth integredig a bydd y gwasanaeth hwn sydd wedi’i uwchraddio yn sicrhau gwell cysylltedd i gymunedau ym Wrecsam, Sir Ddinbych a Gwynedd. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pa mor bwysig yw gwasanaethau bysiau yng Nghymru, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig, er mwyn galluogi pobl i gyrraedd swyddi a gwasanaethau. Bydd y nodweddion newydd hyn ar rwydwaith TrawsCymru yn gwella hygyrchedd, cysur y teithwyr a mynediad at y we."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc TrawsCymru

Tagiau

Trafnidiaeth 22 Gorffennaf 2015 Yr economi Addysg dros 16 ac addysg barhaus Programme for Government - Growth Prifysgolion a cholegau Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i