Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Tachwedd 2018
Heddiw, bu Julie James, Arweinydd y Tŷ, yn ymweld â’r Maes Chwarae Digidol cyntaf yn y Gogledd, sy’n cynnig cyfleoedd cyffrous i arbrofi gyda’r Rhyngrwyd Pethau mewn lleoliad gwledig.
 
23 Tachwedd 2018
Mae Julie James, Arweinydd y Tŷ, wedi cyhoeddi bod panel newydd wedi’i sefydlu i gynnig her a chyngor ar wella gwasanaethau cyhoeddus drwy wneud gwell defnydd o dechnolegau digidol.
 
20 Tachwedd 2018
Mae Julie James, Arweinydd y Tŷ, wedi llongyfarch Llanfihangel-y-fedw am ennill Gwobr Band Eang fawreddog Ewrop oherwydd ei bod yn mwynhau rhai o’r cysylltiadau band eang cyflymaf yn y DU.
 
23 Hydref 2018
Mae'r camau nesaf sy'n rhan o gyfres o fesurau i gyflwyno band eang cyflym a dibynadwy i weddill yr eiddo yng Nghymru wedi'u hamlinellu gan Julie James, Arweinydd y Tŷ.
 
16 Awst 2018
Mae busnes dylunydd creadigol o fri sy'n cyfuno fideograffeg drôn â delweddu 3D yn ffynnu ger Pwllheli diolch i fand eang cyflym iawn.
 
09 Awst 2018
Mae cwmni blaenllaw sy'n cyflenwi tractorau a chyfarpar arall i'r sector amaethyddol yn y Gogledd yn elwa ar fand eang cyflym iawn yn ei ddepo yng Ngwynedd, ac mae'r busnes wedi gweld gwahaniaeth.
 
19 Gorffennaf 2018
Heddiw, cyhoeddodd Julie James, Arweinydd y Tŷ sydd hefyd yn gyfrifol am y maes digidol, fod Cyflymu Cymru yn golygu bod band eang ffeibr cyflym ar gael i bron 733,000 o adeiladau ar draws Cymru.
 
25 Mehefin 2018
Gall cymuned wledig elwa bellach ar fand eang gyda'r cyflymaf yn y DU ar ôl i'r trigolion ddod ynghyd i fanteisio ar gynlluniau talebau band eang Llywodraeth Cymru.
 
06 Mehefin 2018
Heddiw, roedd Julie James, Arweinydd y Tŷ, wedi croesawu Adolygiad Reid o'r maes ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Mai 2018
Heddiw, mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi agor parc gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru yn swyddogol.
 
30 Ionawr 2018
Mae Arweinydd y Tŷ sy'n gyfrifol am faterion digidol wedi cyhoeddi mesurau newydd a fydd yn estyn ymhellach fand eang cyflym a dibynadwy yng Nghymru ar ôl i brosiect Cyflymu Cymru ddod i ben.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i