Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Sefydlu Panel Digidol allanol i helpu’r gwasanaethau cyhoeddus

Mae Julie James, Arweinydd y Tŷ sydd â chyfrifoldeb am y maes digidol, wedi cyhoeddi bod panel newydd wedi’i sefydlu i gynnig her a chyngor ar wella gwasanaethau cyhoeddus drwy wneud gwell defnydd o dechnolegau digidol.
Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018

Lee Waters AC sy’n arwain y gwaith o sefydlu’r Panel Digidol allanol a’r nod yw helpu i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru drwy wneud gwell defnydd o dechnolegau digidol.

Bydd y panel yn helpu i lywio’r camau nesaf i wella’r ffordd yr ydym yn defnyddio technolegau digidol, a bydd hefyd y cynnig her a chyngor allanol i sector cyhoeddus Cymru.  
Dywedodd Julie James: “Rydyn ni wedi gweld newidiadau enfawr yn ystod y ddau ddegawd diwethaf o ran sut mae technoleg ddigidol yn cyffwrdd â’n bywydau. Gan amrywio o fancio ar-lein i ddarparu newyddion; o dwf y cyfryngau cymdeithasol i siopa a gofal iechyd, mae’r ffordd rydyn ni’n mynd ati i weithio ac i chwarae yn parhau i gael ei gweddnewid.  

“Fel Llywodraeth Cymru, mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio’n pwerau datganoledig i helpu’n cymunedau, ein busnesau a’n gwasanaethau cyhoeddus i ymateb, i addasu ac i fanteisio ar gyfleoedd newydd.

“Dw i’n falch o gael sefydlu’r panel hwn a fydd yn cynnig cyngor a her i’r gwasanaethau cyhoeddus.”

Dyma aelodau’r panel:

  • Lee Waters AC – Aelod Cynulliad dros Lanelli sydd â diddordeb mawr ym mhotensial technoleg ar draws y sector cyhoeddus, ac ar draws Cymru yn fwy cyffredinol.
  • Anne Marie Cunningham – meddyg teulu a chyfarwyddwr meddygol cyswllt. Ymgyrchydd cryf dros gyfiawnder cymdeithasol, gofal iechyd cynaliadwy a thrawsnewid digidol. 
  • Victoria Ford – cyfarwyddwr gyda Perago sydd ag arbenigedd ym maes newid, cyfathrebu ac ymgysylltu.
  • Paul Matthews – Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Mynwy ac athro gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd.
  • Mark Wardle – niwrolegydd ymgynghorol a gwybodegydd clinigol. Cadeirydd Bwrdd Safonau Technegol GIG Cymru.
  • Dominic Campbell – Prif Swyddog Digidol dros dro Homes England a sylfaenydd FutureGov. Arbenigwr ar lywodraeth ddigidol.
  • Sally Meecham – Arbenigwr Digidol, Data a Thechnoleg gydag Ymchwil ac Arloesi yn y DU. Mae ganddi brofid ym maes trawsnewid digidol fel Prif Swyddog Digidol gyda Defra ac fel Prif swyddog Gweithrediadau gyda Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Gwyddoniaeth a thechnoleg 23 Tachwedd 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i