Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Mai 2018
Ydych chi am wneud gwaith ar eich tŷ neu'ch fferm? O heddiw ymlaen, mae'r ffordd y mae ceisiadau cynllunio'n cael eu cyflwyno i gynghorau yng Nghymru'n newid.
 
19 Mai 2017
Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu diwygio polisi cynllunio cenedlaethol Cymru mewn ymgais i gefnogi lleoliadau cerddoriaeth fyw.
 
07 Ebrill 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi ail-benodi Ewan Jones a Philip Jardine i fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru am 3 blynedd arall.  
 
31 Ionawr 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod chwe aelod wedi cael eu penodi i Bwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW).
 
09 Mehefin 2016
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yn cyflwyno ei gweledigaeth o ran y broses gynllunio yng Nghymru.
 
01 Mawrth 2016
Newid arwyddocaol ar droed ym maes cynllunio
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd deddfwriaeth newydd o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) yn dod i rym heddiw.
 
22 Chwefror 2016
Pwerau newydd i helpu awdurdodau cynllunio i reoli effaith Tai Amlfeddiannaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd deddfwriaeth newydd a fydd yn rhoi cyfle i awdurdodau cynllunio reoli effaith Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn eu hardal yn dod i rym yr wythnos hon.
 
29 Ionawr 2016
Awdurdodau cynllunio i gael pwerau newydd i reoli effaith HMOs
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Deddfwriaeth newydd a fydd yn rhoi cyfle i awdurdodau cynllunio reoli effaith Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn eu hardal.
 
04 Ionawr 2016
Deddfwriaeth newydd yn dod i rym ar y Gymraeg ym maes cynllunio
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae darpariaethau i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn cael ei hystyried yn y system gynllunio yn dod i rym heddiw.
 
09 Gorffennaf 2015
Gweinidog yn arwain uwchgynhadledd ar adfer safleoedd glo brig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Dod o hyd i ffordd o sicrhau bod safleoedd glo brig Cymru’n cael eu hadfer yn llawn mewn ffordd gynaliadwy.
 
06 Gorffennaf 2015
Cydsyniad Brenhinol i’r Ddeddf Cynllunio
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae deddfwriaeth a fydd yn diwygio’r system gynllunio yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn deg, yn gadarn ac yn hwyluso datblygiadau, wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
20 Mai 2015
Cynllunio ar gyfer Cymru well
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
“Dwi'n falch iawn bod y Bil hwn wedi gymeradwyo gan y CynulliadCenedlaethol ac y gall pobl Cymru edrych ymlaen at system gynlluniosymlach, o safon uchel."
 
05 Mai 2015
Addo gweithredu ynghylch Tai Amlfeddiannaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn croesawu adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd yn edrych ar effaith Tai Amlfeddiannaeth ar gymunedau.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i