Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwefan Ceisiadau Cynllunio newydd Cymru'n mynd yn fyw

Ydych chi am wneud gwaith ar eich tŷ neu'ch fferm? O heddiw ymlaen, mae'r ffordd y mae ceisiadau cynllunio'n cael eu cyflwyno i gynghorau yng Nghymru'n newid.
Dydd Mercher 30 Mai 2018

Bydd y wefan 'Ceisiadau Cynllunio Cymru' newydd yn mynd yn fyw heddiw a dyma fydd y porthol ar gyfer cyflwyno ceisiadau cynllunio neu gydsyniadau cysylltiedig i awdurdodau cynllunio lleol.  Bydd yn cymryd lle'r Porthol Cynllunio. 

Mae'r wefan wedi'i dylunio er mwyn ei gwneud hi'n haws ac yn gynt i unrhyw un sydd am wneud cais cynllunio ac mae'r ffurflenni wedi'u symleiddio. Cafodd ei dylunio i ateb gofynion defnyddwyr system gynllunio Cymru. 

I wneud cais cynllunio, ewch i'n tudalennau cynllunio.   

Cewch wybodaeth am y mathau o ddatblygiad nad oes angen gofyn am ganiatâd cynllunio ar eu cyfer a rhagor o wybodaeth am ddatblygiadau a ganiateir, y gwasanaeth cynllunio a rheoliadau adeiladu ar ein tudalennau caniatâd cynllunio.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:  

"O heddiw ymlaen, os ydych am gyflwyno cais cynllunio, bydd angen ichi fynd i'r wefan newydd, Ceisiadau Cynllunio Cymru. 

"Wrth ddylunio'r wefan newydd, rydyn ni wedi gwneud yn siwr ein bod yn ateb gofynion defnyddwyr Cymru. Bydd y wefan newydd yn ei gwneud hi'n haws a symlach hefyd i bawb sydd am gyflwyno cais cynllunio." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cynllunio 30 Mai 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i