Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgrifennydd y Cabinet yn cadarnhau  ail-benodiadau i Fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi ail-benodi Ewan Jones a Philip Jardine i fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru am 3 blynedd arall.  
Dydd Gwener 07 Ebrill 2017

Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Comisiwn Dylunio Cymru yn hybu pwysigrwydd dylunio da ar draws sectorau, gan gydweithio gydag amrywiol gyrff eraill i helpu i hyrwyddo adeiladau gwell a mannau agored, nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet:

“Dwi’n falch o gadarnhau ail-benodiad Ewan a Philip i fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru am dair mlynedd arall.  Does dim amheuaeth gennyf y bydd eu sgiliau a’u profiad yn parhau i fod yn amhrisiadwy wrth inni geisio gwella ein hamgylchedd adeiledig a gwneud Cymru yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”  

Meddai Gayna Jones, Cadeirydd Bwrdd Comisiwn Dylunio Cymru:

"Dwi’n falch o ail-benodi Phil ac Ewan i’r Bwrdd. Mae’r ddau ohonyn nhw yn dod ag arbenigedd a phrofiad gwerthfawr i’r Bwrdd ac mae safon y bobl y mae’r Comisiwn Dylunio yn eu denu fel Comisiynwyr wedi creu argraff arnaf.”  

Bydd y penodiadau am gyfnod o 3 mlynedd o’r 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2020.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cynllunio 07 Ebrill 2017 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i