Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu yn croesawu chwe aelod newydd

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod chwe aelod wedi cael eu penodi i Bwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW).
Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017

Dechreuodd Alan Jones, Bernadette Kinsella, Matthew Grey, Paul Williams, Steven Harris a Will Phillips eu rolau ar 1 Ionawr ac maent wedi'u penodi am gyfnod o dair blynedd. 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

"Mae Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu yn chwarae rôl bwysig yn cynghori Gweinidogion Cymru ar lunio a diwygio rheoliadau adeiladu a materion perthnasol eraill.

"Mae'r cyfnod penodi hwn yn cyd-fynd a'r adolygiad Rheoliadau Adeiladu Rhan L a'r adolygiad Cynaliadwyedd Rheoliadau Adeiladu. Rwy'n hyderus y bydd Alan, Bernadette, Matthew, Paul, Will a Steven yn rhannu profiadau ac arbenigedd amrywiol iawn i'r Pwyllgor."

Mae aelodau Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu yn cael eu penodi ar sail wirfoddol ac annibynnol i gynrychioli meysydd penodol o arbenigedd a phrofiad.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Pwyllgor Cynghori

Tagiau

Cynllunio 31 Ionawr 2017 Tai Programme for Government - Homes Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i