Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arwyddion positif i’r cynllun Swyddi Gwell

Ddoe, aeth Julie James, Arweinydd y Tŷ i ymweld ag un o’r prosiectau peilot sy’n datblygu’r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref.
Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

Mae Swyddi Gwell yn Nes at Adref yn anelu at greu cyfleoedd a swyddi cynaliadwy drwy ddefnyddio pŵer gwariant caffael cyhoeddus.  Caiff hyn ei gyflawni drwy ddefnyddio dulliau masnachol arloesol, a thrwy ddefnyddio contractau ar gadw, gan ddefnyddio hynny i greu swyddi mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel. 

Mae pedwar o raglenni peilot Swyddi Gwell yn cael eu profi ar hyn o bryd ar draws ardal Cymoedd De Cymru, ac os y byddant yn llwyddiannus, gallai ymyrraethau tebyg gael eu defnyddio mewn rhannau eraill o Gymru.  

Roedd Julie James yng Nglyn Ebwy ddoe i ymweld ag EBO Quality Signs, un o’r rhaglenni peilot.   Menter gymdeithasol yw EBO sy’n cyflogi pobl leol sydd ag anableddau, ac roedd Arweinydd y Tŷ yn awyddus i weld pa gynnydd oedd wedi’i wneud hyd yma, ac a fyddai’r rhaglen yn llwyddo yn y dyfodol.  

Meddai: 

“Mae EBO eisoes yn fenter wych ohoni ei hun, ac roeddem yn teimlo ei bod yn addas ar gyfer y math arbennig yma o ymyrraeth.   Mae ein tîm wedi gweithio gydag EBO i gynyddu oriau gwaith drwy froceru trafodaethau rhwng yr uned a chadwyni cyflenwi ledled Cymru i roi rhagor o archebion iddynt.   

“Roeddwn yn falch iawn o ymweld a gweld y gwaith fy hun a chlywed mwy am yr archebion newydd oedd yn dod i mewn.   Roeddwn yn arbennig o falch o ddysgu mwy am fanteision gweithio gyda’n tîm, a pha ymyrraethau fyddai’n gweithio mewn mannau eraill o Gymru yn eu tyb hwy.”   

Meddai Jonathon Bell, Cyfarwyddwr EBO: 

“Roeddem yn falch iawn bod Arweinydd y Tŷ wedi neilltuo’r amser i ymweld â’n safle yng Nghlyn Ebwy yr wythnos hon a gweld y gwaith cynhyrchu.”    

Mae EBO Signs yn cynhyrchu arwyddion traffig a masnachol megis arwyddion ar y briffordd, enwau strydoedd, arwyddion diogelwch a byrddau hysbysebu mawr.  

Mae’r galw ychwanegol am   eu cynnyrch eisoes wedi arwain at archebion yn y ffatri gyda dau brif gontractwr yr awdurdod lleol, a Chomisiwn y Cynulliad.   Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd wedi nodi eu bod   yn defnyddio’r ffatri hon ar gyfer eu harwyddion, ac mae cyfarfodydd ar y gweill ar hyn o bryd gyda Keolis/Amey am gyfleoedd yn ystod cam symudiadau eu contract trenau newydd.  

Mae’r pedair rhaglen beilot yn cael eu harwain gan Dasglu’r Cymoedd, y mae Julie James yn aelod ohono, ac maent wedi’u cynnwys o fewn y cynllun Ein Cymoedd Ein Dyfodol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Pobl a chymunedau 20 Gorffennaf 2018 Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i