Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Neges o gefnogaeth i Fwslimiaid Cymru

Mae Julie James AC wedi ysgrifennu at bob Imam yng Nghymru i ddatgan neges o gefnogaeth.
Dydd Mawrth 03 Ebrill 2018

Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau yn ddiweddar am ymgyrch faleisus wedi'i hanelu at Fwslimiaid ym Mhrydain, fe roddodd Julie James sy'n gyfrifol am gydraddoldeb yn Llywodraeth Cymru, sicrwydd bod y cymunedau Mwslimaidd yn werthfawr yn ein golwg ni a bod croeso iddynt yng Nghymru.

Ysgrifennodd,

"Gobeithio y gallaf roi rhyw ychydig o sicrwydd i chi drwy ddweud yn ddiamheuol fod Llywodraeth Cymru, a mwyafrif helaeth poblogaeth Cymru, yn condemnio’n llwyr y casineb ffiaidd sy’n cael ei fynegi gan leiafrif bychan a’r ymgais lwfr i ledaenu ofn ymhlith ein cymunedau. 

"Mae Llywodraeth Cymru yn cyd-sefyll yn gadarn ochr yn ochr â’r bobl hynny sydd wedi dioddef cael eu bygwth neu eu cam-drin, ac rydyn ni bob amser yn codi llais yn erbyn pawb sy’n meiddio lledaenu rhaniadau."

Drwy weithio gyda’r pedwar heddlu a Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Troseddau Casineb Cymru mae gennym systemau cadarn yn eu lle a deddfwriaeth i ymchwilio i droseddau casineb, cefnogi dioddefwyr a chosbi’r drwgweithredwyr. 

Mae Llywodraeth Cymru a’r Heddlu yn ymdrin â phob achos o droseddau casineb o ddifrif. Hyd yn oed os na fydd achos penodol yn arwain at arestio, mae’r wybodaeth yn gwbl hanfodol i helpu’r heddluoedd i gynllunio a thargedu eu gweithgareddau ataliol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Pobl a chymunedau 03 Ebrill 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i