Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Beth am ystyried Undebau Credyd y mis yma – y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans

Y mis hwn, gall Undebau Credyd helpu pobl rhag mynd i drafferthion ariannol a chael eu dal ym magl y rhai sy’n rhoi benthyg arian yn anghyfreithlon a benthycwyr sy’n codi llog uchel. Dyma neges Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio.
Dydd Gwener 12 Ionawr 2018

Mae’r Gweinidog wedi lansio proses ymgeisio am grant sy’n agored ac yn gystadleuol er mwyn i Undebau Credyd yng Nghymru allu gwneud cais am gyllid i gronfa gan Lywodraeth Cymru sydd werth £840,000 i helpu gyda gweithgarwch cynhwysiant ariannol. Mae’r gwaith hwn yn sicrhau nad yw pobl yn methu â chael at gynnyrch cynilo sy'n ddiogel a benthyciadau sy’n fforddiadwy.  

Dywedodd y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans AC: 

“Mae Undebau Credyd yn addysgu oedolion a phlant yng Nghymru i fod yn ymwybodol o faterion ariannol. Maent yn helpu pobl i wneud penderfyniadau ariannol cyfrifol, ac i osgoi benthycwyr  llog uchel anghyfrifol ar garreg y drws ac ar-lein a benthycwyr anghyfreithlon.  Maent hefyd, yn bwysicach na hynny, yn rhoi help i bobl oresgyn y problemau a ddaw gyda dyled sy’n prysur fynd tu hwnt i reolaeth.

“A hithau’n fis Ionawr, ac wrth ystyried materion ariannol ar ôl y Nadolig, mae’n werth ystyried p’un a all eich undeb credyd lleol eich helpu chi i gyrraedd eich nod o ran  arian.

“Rwyf wedi lansio cynllun grant cystadleuol ar gyfer undebau credyd yng Nghymru i roi cyfle iddynt wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru o gronfa sydd werth £844,000, a hynny o Ebrill eleni am y ddwy flynedd nesaf.  

“Rydym yn ariannu undebau credyd er mwyn iddynt allu cyflawni ein nodau cynhwysiant ariannol, fel bod pawb yng Nghymru yn gallu manteisio ar wasanaethau ariannol priodol a fforddiadwy.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Undebau credyd

Tagiau

Pobl a chymunedau 12 Ionawr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i