Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dyfarnu £422,000 i Undebau Credyd ledled Cymru

Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi £422,334 i undebau credyd ledled Cymru yn ystod 2017-18.
Dydd Mawrth 18 Ebrill 2017

Bydd yr arian yn helpu undebau credyd i barhau i roi cymorth ariannol i aelodau sydd wedi eu hallgáu. Bydd hefyd yn eu helpu i fod yn gynaliadwy dros gyfnod hirach. Bydd y prosiectau’n cynnwys cynlluniau cynilo mewn ysgolion a rhaglenni ymgysylltu cymunedol.

Dywedodd Carl Sargeant: 

“Gwyddom bwysigrwydd undebau credyd wrth helpu pobl sy’n ymdrechu i reoli eu harian. Mae’r arian a roddodd Llywodraeth Cymru rhwng mis Ebrill 2014 a mis Rhagfyr 2016 wedi helpu undebau credyd i roi cymorth i fwy na 29,000 o aelodau sydd wedi’u hallgáu’n ariannol gydag ychydig mwy na £23 miliwn yn cael ei roi ar ffurf benthyciadau i’r bobl hynny oedd angen help. Mae hyn yn dangos yn glir y rôl sydd gan undebau credyd i’w chwarae.

“Mae undebau credyd mewn sefyllfa arbennig o dda, ar sail eu perthynas â chyflogwyr lleol, ysgolion a mudiadau cymunedol eraill i helpu i gryfhau gwydnwch ariannol cymunedau drwy sicrhau y gall mwy o bobl fanteisio ar gredyd cyfrifol a chael cyfle i gynilo. Wrth ymestyn allan i ysgolion lleol maent yn helpu i annog disgyblion i arfer cynilo o oedran cynnar iawn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Undebau credyd

Tagiau

Pobl a chymunedau 18 Ebrill 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i