Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn dyfarnu mwy nag £16m ar gyfer SCCau

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews wedi cyhoeddi dros £16 miliwn i barhau i ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol.
Dydd Mercher 10 Mehefin 2015
Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn cwrdd â SCC Neil Crowley a SCC Dan Holloway

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i greu cymunedau diogel a chryf yng Nghymru. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae’n ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol (SCCau) ar ben y rheini sy’n cael eu hariannu o ffynonellau eraill fel rhan o’r lefelau plismona arferol.

Mae cyfran o £16.8 miliwn wedi cael i’r pedwar Heddlu yng Nghymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i dalu costau’r SCCau ychwanegol yn eu hardaloedd.

Dywedodd Leighton Andrews:

“Mae’r cyllid hwn yn fuddsoddiad sylweddol mewn diogelwch cymunedol ar adeg o bwysau digynsail ar gyllidebau’r sector cyhoeddus, ac ar gyllid yr heddlu yn arbennig.

“Ein nod yw gwneud cymunedau’n fwy diogel drwy leihau achosion o ymddygiad gwrth-gymdeithasol a throseddu, gan gynnwys ofn troseddu. Mae SCCau yn dra gweledol yn eu cymunedau, yn siarad â phobl, yn rhoi sicrwydd ac yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

“Maen nhw’n chwarae rhan ganolog o ran gwneud ein cymunedau’n fwy diogel, a gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy diogel.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Pobl a chymunedau 10 Mehefin 2015 Diogelwch cymunedol Programme for Government - Safer Communities Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i