Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Theodore Joloza a Julie May wedi cael eu hailbenodi fel aelodau i'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
 
17 Gorffennaf 2018
Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi amlinellu'r camau nesaf i ddiwygio a chryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.
 
30 Mai 2018
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gregory Owens a Stephen Mulholland fel aelodau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
29 Mai 2018
Mae Alun Davies wedi annog pobl i gymryd ychydig funudau i gyfrannu at ein hymgynghoriad ar gynigion i gryfhau llywodraeth leol sy'n dod i ben mewn pythefnos.
 
20 Mawrth 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.
 
13 Mawrth 2018
Bu arbenigwyr o'r byd busnes, y sector adeiladu tai a'r sector cyhoeddus yn trafod gyda Alun Davies sut i sicrhau'r manteision gorau o'r gwaith o ddeuoli'r A465
 
27 Chwefror 2018
The Independent Remuneration Panel for Wales has published its Final Annual Report, which would take effect for the financial year 2018/19.
 
20 Chwefror 2018
Heddiw mae Alun Davies wedi cyhoeddi y bydd Cyngor Ynys Môn yn cael £374,000 i’w helpu wrth iddo fynd ati i atgyweirio’r difrod a achoswyd gan lifogydd sydyn y llynedd.
 
03 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn darparu £30m i gynghorau Cymru er mwyn gwella cyflwr y ffyrdd yn eu hardaloedd.
 
28 Ionawr 2018
Bydd cynlluniau newydd i roi llais i fwy o bobl mewn democratiaeth leol yn cael eu cyhoeddi'r wythnos hon (dydd Mawrth 30 Ionawr).
 
26 Ionawr 2018
Mae Alun Davies, wedi cyhoeddi bod grant o £800,000 ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i’w helpu i ymateb i’r tirlithriadau diweddar sy’n parhau ym Mhant-teg, Ystalyfera.
 
13 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford y caiff cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ei gyflwyno o 1 Ebrill 2018.
 
13 Rhagfyr 2017
Os caiff y cynnig ei weithredu, bydd yn gosod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr o fewn patrwm partneriaethau rhanbarthol y De-ddwyrain ar gyfer darparu gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 
17 Hydref 2017
Rydym am glywed barn pobl sy'n talu ardrethi ynghylch sut y gallwn fynd ati i wella'r broses apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru.
 
10 Hydref 2017
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd awdurdodau lleol yn cael £4.2 biliwn i wario ar wasanaethau allweddol yn 2018-19.
 
28 Medi 2017
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 300,000 o gartrefi incwm isel ac agored i niwed yng Nghymru wedi cael gostyngiad yn eu treth gyngor yn 2016-17.
 
26 Gorffennaf 2017
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 300,000 o gartrefi incwm isel ac agored i niwed yng Nghymru wedi cael gostyngiad yn eu treth gyngor yn 2016-17.
 
21 Gorffennaf 2017
Mae cyfle i berchnogion busnesau bach a’r rhai sy’n talu ardrethi ddweud eu dweud am gynllun newydd gan Lywodraeth Cymru, sef Cynllun Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Busnesau Bach
 
18 Gorffennaf 2017
Bydd ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 17 oed, pleidleisio electronig a chynrychiolaeth gyfrannol ymhlith y cynigion a gyhoeddir heddiw.
 
23 Mehefin 2017
Mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, wedi llongyfarch arweinydd newydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Debbie Wilcox, ar ei phenodiad.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i