Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn datgan cynydd mewn lwfans cynghorwyr y blwyddyn yma

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol Drafft, sydd yn effeithiol dros y flwyddyn ariannol 2019/20. Bydd cyfnod ymgynghori o 8 wythnos ar y cynigion yma yn agor ar 2 Hydref 2018.
Dydd Gwener 05 Hydref 2018

Mae’r cyfyngiadau ariannol ar y sector gyhoeddus, yn enwedig llywodraethau lleol, wedi golygu fod y cysylltiad gyda thal cyfartalog Cymru wedi’i dorri. Mae’r Panel yn teimlo fod hwn yn tanseilio gwerth aelodau etholedig. Er mwyn osgoi dirywiad pellach i’r tal cyfartalog, mae’r Panel wedi penderfynu codi’r cyflog sylfaenol i £13,868 y.b. (cynnydd o 1.97%). 

Ni oes cynnydd wedi bod i gyflogau’r arweinwyr nac aelodau’r gweithrediaeth ers sawl blwyddyn. Mae’r Panel yn teimlo fod gan rheini sy’n dal y swyddi yma cyfrifoldebau swyddogaethol sylweddol. Mae’r Panel felly yn cynnig cynnydd o £800 (sy’n cynnwys £268 o gynnydd i’r cyflog sylfaenol). 

Mae’r Panel eisoes wedi datgan taliad tuag at gostau ar gyfer aelodau Cynghorau Tref a Chymunedau. Yn wreiddiol doedd y taliadau yma ddim yn orfodol ar gyfer pob cyngor, ond mae adborth wedi dangos crin siom gyda’r penderfyniad yma. Mae’r Panel felly yn teimlo fod gan unrhyw unigolyn sydd eisiau derbyn y taliad yr hawl i’w dderbyn.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Tagiau

Llywodraeth leol 05 Hydref 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i