Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhoi llais i fwy o bobl mewn democratiaeth leol

Bydd cynlluniau newydd i roi llais i fwy o bobl mewn democratiaeth leol yn cael eu cyhoeddi'r wythnos hon (dydd Mawrth 30 Ionawr).
Dydd Sul 28 Ionawr 2018

Mae'r cynlluniau'n adlewyrchu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru llynedd ar ddiwygio'r system etholiadol yng Nghymru, a gafodd bron i 1000 o ymatebion.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies: 

"Mae democratiaeth leol yn dibynnu'n llwyr ar y rhai sy'n cymryd rhan. Rydyn ni am roi hwb i'r nifer sydd wedi cofrestru fel etholwyr, ei gwneud yn haws i bobl bleidleisio, a rhoi'r hawl i fwy o bobl gymryd rhan."

Dan y cynigion sydd i'w cyhoeddi'r wythnos hon, byddai pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau cyngor, ynghyd â gwladolion tramor y cydnabyddir yn gyfreithiol eu bod yn preswylio yng Nghymru. Byddai cofrestru awtomatig yn help i sicrhau bod llai o bobl ar goll o'r gofrestr etholwyr.

Dywed Alun Davies ei fod am weld cynghorau'n profi dulliau pleidleisio newydd, arloesol sy'n adlewyrchu bywydau prysur pobl. Gallai hyn gynnwys pleidleisio digidol o bell, gorsafoedd pleidleisio symudol a phleidleisio mewn mannau megis archfarchnadoedd, llyfrgelloedd lleol, canolfannau hamdden a gorsafoedd trên.

Er mwyn sicrhau bod pobl yn cael dewis clir, byddai'n rhaid i gynghorau osod datganiadau polisi'r ymgeiswyr ar-lein, ac fe fyddai'n rhaid i bawb sy'n sefyll ddatgan unrhyw ymlyniad i blaid. Bydd pleidleiswyr yn gwybod beth yw daliadau'r ymgeiswyr ac â mwy o reswm dros bleidleisio.

Dywedodd Alun Davies: 

"Rwy'n poeni bod llawer gormod o bobl, yn arbennig pobl ifanc, wedi ymddieithrio o'r broses wleidyddol. 

"Mae nifer o resymau am hyn, ond mae'n rhaid i ni wneud mwy i sicrhau bod y broses yn fwy deniadol, croesawgar a thryloyw. Bydd y cynigion sy'n cael eu cyhoeddi'r wythnos hon, gobeithio, yn help i annog mwy i gymryd rhan a gwella'r broses ddemocrataidd i bawb yng Nghymru.

"Hoffwn i weld mwy o awdurdodau yng Nghymru'n arwain a phrofi nifer o ddulliau pleidleisio arloesol, rhywbeth sydd wedi bod ar stop ar lefel y Deyrnas Unedig ers canol y degawd diwethaf. Rydw i am weld, er enghraifft, os byddai pleidleisio a chyfri electronig, neu bleidleisio ar fwy nag un diwrnod neu mewn llefydd eraill ar wahân i'r gorsafoedd pleidleisio traddodiadol, yn helpu i sicrhau bod mwy yn cymryd rhan ac yn gwella'r profiad cyffredinol i etholwyr Cymru."

Dywedodd Jessica Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru: 

“Rydyn ni'n falch iawn o weld Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r syniadau arloesol hyn i foderneiddio ein democratiaeth. Dyma gyfle i Gymru arwain y ffordd wrth greu system wleidyddol sy'n gweithio i bawb – ac mae hynny'n arbennig o briodol wrth i ni ddathlu canmlwyddiant rhoi'r hawl i fenywod bleidleisio.

"Llynedd buom yn siarad â bron i 1,000 o bobl ledled Cymru am wleidyddiaeth a phleidleisio yn ein prosiect Lleisiau Coll, ac fe welwyd bod awydd gwneud pethau'n wahanol. Yn ein barn ni, y cynigion hyn yw'r cam cyntaf i wneud hynny."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Llywodraeth leol 28 Ionawr 2018 Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i