Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn penderfynu cynyddu cyflog sylfaenol cynghorwyr eleni

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol terfynol, a ddaw i rym yn y flwyddyn ariannol 2018/19.
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2018

Mae'r Panel wedi penderfynu i ddarparu cynnydd o 1.49% i’r cyflog sylfaenol aelodau etholedig, i ddechrau mynd i’r afael ag erydiad y gyflog i gymharu ag enillion gyfartalog. Bydd hyn yn mynd â’r gyflog i £13,600.   

Mae’r Panel wedi cyflwyno tri band i gynghorau cymuned a thref yn ôl y lefel o incwm neu wariant. Mae hyn yn adlewyrchu'r amrywiadau eang mewn cyfrifoldebau o gynghorau cymuned a thref ledled Cymru.

Mae'r Panel wedi penderfynu bod rhaid i'r cynghorau tref a chymuned fwyaf dalu £150 y flwyddyn i bob cynghorydd fel cyfraniad tuag at gostau a threuliau a wariwyd gan y cynghorydd yn ystod y flwyddyn. Maent hefyd yn cynnig bod pob cyngor cymuned a thref yn ad-dalu costau gofal ar gyfer holl Aelodau os bydd angen.  Nod y mesurau hyn yw galluogi cynghorwyr i gyflawni eu rôl.

Gellir gweld yr adroddiad terfynol hwn ac adroddiadau a phenderfyniadau blaenorol  ar.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Tagiau

Llywodraeth leol 27 Chwefror 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i