Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar newid ffiniau'r bwrdd iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn cynnal ymgynghoriad ar gynnig i drosglwyddo'r gwasanaethau gofal iechyd, sy'n cael eu darparu ar gyfer pobl ardal Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.
Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2017

Os caiff y cynnig ei weithredu, bydd yn gosod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr o fewn patrwm partneriaethau rhanbarthol y De-ddwyrain ar gyfer darparu gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gan ategu eu partneriaethau presennol y Cyngor ar gyfer yr economi ac addysg.

Wrth siarad am y cynnig, dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething:

“Rydyn ni wedi trafod y cynigion hyn gydag arweinwyr Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, a Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Cwm Taf, ac rydyn ni'n cydnabod y gwaith gwerthfawr sy'n cael ei gyflawni gan staff ymroddgar y gwasanaethau cyhoeddus a'r awdurdod lleol.

“Mae'r Byrddau Iechyd a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi dweud y byddai creu sicrwydd ynghylch y bwriad i newid y ffiniau o fantais i'r cyhoedd a'r staff, ac maen nhw wedi ymrwymo i ymgysylltu â'r cyhoedd, yr undebau llafur, a'r staff yn ystod y cyfnod ymgynghori ac wedi hynny. 

“Mae gwaith sylweddol wedi ei gyflawni i ganfod y ffordd fwyaf effeithiol o ddarparu gwasanaethau brys a gwasanaethau ysbyty ar draws y byrddau iechyd yn y De. Ni fydd unrhyw newid i ffiniau Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, o ganlyniad i'r ymgynghoriad hwn, yn effeithio ar y penderfyniadau sydd wedi deillio o hynny.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Alun Davies:

“Diben y newid arfaethedig yw sicrhau bod gwaith a phenderfyniadau'r partneriaethau ar draws y De yn fwy effeithiol o fewn y bwriad ehangach i ddiwygio llywodraeth leol.

“Mae'r rhan fwyaf o awdurdodau yng Nghymru eisoes yn gweithio mewn partneriaethau gyda'r un awdurdodau o ran eu gweithgarwch economaidd, eu gwasanaethau iechyd, a'u swyddogaethau eraill. Os bydd y newid yn cael ei weithredu, bydd trefniadau Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn debycach i drefniadau partneriaeth yr holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

“Dw i'n ddiolchgar i arweinwyr Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, a Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf am eu cymorth a'u cyfraniad at y gwaith o ddatblygu'r cynnig at ddibenion ymgynghori.

“Byddwn ni'n parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid er mwyn sicrhau bod pob agwedd ar y cynnig yn cael ei archwilio mewn modd priodol ac agored.”

Er bod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gydag awdurdodau lleol yn y De-ddwyrain i sicrhau bod ei weithgarwch economaidd yn mynd rhagddo, ar hyn o bryd rhaid iddo weithio gydag awdurdodau lleol yn y De-orllewin o fewn Bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wrth ddarparu ei wasanaethau gofal iechyd.

Os caiff ei weithredu, bydd y newid arfaethedig hwn yn sicrhau nad yw Pen-y-bont ar Ogwr o dan anfantais o orfod gweithio ar draws dwy ardal strategol wahanol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Tagiau

Llywodraeth leol 13 Rhagfyr 2017 Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i