Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adroddiad ar ddyledion y dreth gyngor yn dangos bod angen newid, medd Ysgrifennydd y Cabinet

Mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, wedi croesawu adroddiad newydd ar adennill dyledion y dreth gyngor.
Dydd Iau 28 Medi 2017

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ac mae’n dwyn ynghyd y dystiolaeth bresennol ac yn bwrw golwg ar y modd y mae awdurdodau yn mynd ati i gasglu ôl-ddyledion ar hyn o bryd. Mae hefyd yn rhoi sylw i’r materion allweddol o safbwynt yr awdurdodau lleol eu hunain. 

Mewn datganiad heddiw, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: 

“Mae gwneud y dreth gyngor yn decach yn rhan hollbwysig o’n cynlluniau i ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru. 

“Er mai dim ond un elfen o waith ymchwil sydd yma, a honno’n rhoi sylw i safbwynt yr awdurdodau lleol, mae’r adroddiad yn rhoi gwell dealltwriaeth inni o’r arferion presennol ar draws Cymru o ran casglu’r dreth gyngor ac adennill dyledion.  

“Byddaf yn ystyried canfyddiadau’r adroddiad yn llawn cyn ystyried pa newidiadau y dylid eu gwneud i sicrhau bod arferion awdurdodau lleol yn gyson, yn rhesymol ac yn gymesur bob tro.

“Rwy’n awyddus i gydweithio’n agos â llywodraeth leol i weld sut y gallwn ni ddefnyddio dulliau mwy rhagweithiol, gan ganolbwyntio ar amgylchiadau unigol pobl i helpu i’w hatal rhag mynd i ddyled, ac i’r ddyled fynd yn waeth. 

“Rydym yn gwybod bod llawer o’r aelwydydd hyn yn ei chael yn anodd ymdopi ag effeithiau newidiadau Llywodraeth y DU i’r system les ac rwy’n parhau â’m hymrwymiad i sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i leddfu’r canlyniadau i’r rhai yr effeithir arnynt.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Llywodraeth leol 28 Medi 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i