Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhyngwladol

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Ebrill 2018
Taith fasnach i fanteisio ar y cysylltiad newydd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Doha.
 
27 Ebrill 2018
Mae Prif Weinidog Cymru yn gwahodd grwpiau a sefydliadau cymunedol i ymgeisio am gyfran o £230,000 i ddarparu prosiectau sy'n gwella bywydau pobl yng Nghymru ac Affrica.
 
27 Chwefror 2017
Yn y cyfnod cyn Dydd Gŵyl Dewi, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno Cymru i’r byd ac yn dangos yr hyn sydd gan y wlad i’w gynnig.
 
01 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymweld â phrosiect iechyd yn Kumi, Uganda sy'n helpu merched i aros mewn addysg.
 
27 Hydref 2016
Mae Vaughan Gething wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Bumayoka ym Mbale, Uganda i gynnau'r goleuadau ynni isel newydd.
 
24 Hydref 2016
Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, mae Vaughan Gething yn Uganda i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o’r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun llwyddiannus.
 
11 Mehefin 2016
Mae cymuned Fron-goch, ger y Bala, wedi dod ynghyd heddiw I goffáu canmlwyddiant digwyddiad arwyddocaol yn ei hanes pan ddaethpwyd â dros 1,800 o garcharorion o Iwerddon i gefn gwlad Cymru.
 
22 Mawrth 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar yr ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymateb i’r ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
 
21 Mawrth 2016
Taith Fasnach Gymreig ar y ffordd i Efrog Newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ffrogiau priodas bwtîc, hosanau cashmir, peiriannau ailgylchu, a syrcas gyfoes – dyma flas ar rai o'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu harddangos yn Efrog Newydd yr wythnos.
 
17 Mawrth 2016
Rhaglenni’r UE yn hanfodol ar gyfer ymchwil ac arloesi yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Cyllid
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog Cyllid, Jane Hutt wedi dweud mewn anerchiad bod rhaglenni cyllid yr UE yn hanfodol ar gyfer sicrhau gwyddoniaeth ac arloesi o safon fyd-eang yng Nghymru.
 
14 Mawrth 2016
Buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn ymchwil ynni ym mhrifysgolion Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes a Llywodraeth, Jane Hutt yn cyhoeddi buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn cynllun ymchwil ynni blaenllaw ym mhrifysgolion Cymru.
 
01 Mawrth 2016
Buddsoddiad gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i ddatgloi potensial pobl ifanc Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Buddsoddiad newydd gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i helpu i wella gyrfa a bywyd pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio a gadael y system addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
 
29 Chwefror 2016
Buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE ar gyfer menter ynni’r haul yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE i ddatblygu diwydiant ynni’r haul wedi cael ei gyhoeddi gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.
 
17 Chwefror 2016
Hwb ariannol o £9m gan yr UE i fynd i’r afael â diweithdra hirdymor yn y De-orllewin
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae hwb ariannol o £9 miliwn gan yr UE i fynd i'r afael â diweithdra hirdymor yn y De- orllewin wedi cael ei gyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt.
 
04 Chwefror 2016
Y Prif Weinidog yn cyhoeddi bod cwmni yng Nglannau Dyfrdwy wedi sicrhau archeb fawr o UDA
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Triumph Actuation Systems-UK & IOM wedi sicrhau archeb fawr newydd gan un o Gontractwyr Blaenllaw yr UDA. Bydd y gwaith yn golygu Cydosod a Phrofi Rhannau o Reolyddion Injans Tyrbinau Nwy.
 
11 Rhagfyr 2015
Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt.
 
20 Tachwedd 2015
Arddangos y gorau o sector adeiladu Cymru yn Dubai
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd taith fasnach aml-sector gan Lywodraeth Cymru yn cychwyn o Faes Awyr Caerdydd y penwythnos hwn.
 
14 Tachwedd 2015
Datganiad gan Prif Weinidog Cymru ar yr ymosodiadau ym Mharis
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weindiog Cymru wedi deud bod pobol Cymru yn sefyll mewn undod a phobol Ffrainc heddiw.
 
22 Hydref 2015
Mawredd y Moroedd: Hwb o £2 filiwn gan yr UE i dechnoleg tonnau newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn cyhoeddi y bydd £2 filiwn o gyllid yr UE ar gael i brofi technoleg arloesol sy’n defnyddio ynni o donnau’r môr.
 
02 Hydref 2015
Gweinidog am gynyddu cyllid i Gymru drwy brosiectau cydweithredol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn siarad gydag arweinwyr ym Mrwsel am uchelgais Cymru i gynyddu gwerth buddsoddiadau’r Undeb Ewropeaidd drwy brosiectau cydweithredol gyda rhanbarthau eraill o’r UE.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i