Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymweliad â Qatar

Taith fasnach i fanteisio ar y cysylltiad newydd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Doha.
Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Bydd cwmnïau o Gymru sy’n dymuno datblygu eu cysylltiadau masnach â’r Dwyrain Canol ymhlith y rhai cyntaf i fanteisio ar y teithiau dyddiol newydd rhwng Caerdydd a Doha sy’n dechrau yr wythnos hon.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a fydd ar daith gyntaf Qatar Airways o Doha i Gaerdydd, wedi cyhoeddi y bydd deg o gwmnïau o Gymru yn ymweld â Qatar yn ddiweddarach yr wythnos hon (5-11 Mai) er mwyn manteisio ar y cysylltiadau newydd hyn.

Y cwmnïau sy’n cymryd rhan yn y daith fasnach i Qatar yw:

  • AmniTec
  • Axium Process
  • Calon Wen Organic Diary Produce
  • Catnic - Tata Steel UK.
  • Penfro Consultancy
  • Rachel’s Dairy
  • Rhug Organic Farm
  • Site Heat - Treatment Services
  • Teddington Engineered Solutions
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae’r daith fasnach yn rhoi cyfle i greu cysylltiadau, a’u cryfhau, â darpar bartneriaid a buddsoddwyr, a hynny yn annibynnol neu drwy ddigwyddiadau a derbyniadau i fusnesau a gynhelir gan Lywodraeth Cymru. 

Cyn ei daith i Doha, dywedodd y Prif Weinidog: 

“Mae gan y gwasanaeth uniongyrchol newydd rhwng Caerdydd a Doha y potensial i ddod â chyfleoedd economaidd cyffrous i fusnesau o Gymru sydd am fasnachu â’r Dwyrain Canol, India, Tsieina, Singapore ac Awstralia.  Mae’r daith fasnach hon yn dangos yr awch sydd ymhlith busnesau o Gymru i wneud y gorau o’r cyswllt masnach  newydd hwn ac i ddangos i’r byd beth sydd gennym i’w gynnig. 

“Mae’r wythnos hon yn ffrwyth dwy flynedd o waith caled – gyda Llywodraeth Cymru a Maes Awyr Caerdydd yn gweithio gyda’i gilydd i baratoi cynllun deniadol i ddod â’r gwasanaeth hwn i Gymru.  Mae’r gwasanaeth uniongyrchol yn creu cyfleoedd am ragor o fuddsoddi a bydd Llywodraeth Cymru’n dal i wneud y gorau o bob cyfle i chwyddo proffil Cymru ym marchnadoedd y byd – y cam cyntaf yn unig yw’r daith fasnach hon."

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth:

“Mae’r gwasanaeth uniongyrchol rhwng Caerdydd a Doha yn gyfle cyffrous i Gymru, gan gynnig teithiau uniongyrchol i’r maes awyr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd, Hamad International.

“O’r gwaith adeiladu a’r gadwyn cyflenwi ynni i fwyd a diod, mae nifer o gwmnïau yng Nghymru eisoes ar waith yn Qatar, a Qatar Petroleum yw’r prif gyfranddaliwr yn South Hook, yn Aberdaugleddau, Sir Benfro, sy’n un o’r terfynellau mwyaf yn Ewrop ar gyfer nwy naturiol hylifol. Mae’r cysylltiad hwn yn rhoi cyfleoedd pellach i’r ddwy wlad adeiladu ar y cysylltiadau hyn ac mae hefyd yn gweithredu fel catalydd i sbarduno masnach, buddsoddi a chydweithio.

“Bydd y daith fasnach hon yn adeiladu ar ymweliadau diweddar gan y Prif Weinidog a minnau, a bydd ymweliad arall nes ymlaen yn y flwyddyn i hyrwyddo bwyd a diod Cymru. Mae hyn i gyd yn ychwanegol at y cytundeb partneriaeth â Qatar Airways a gyhoeddwyd yn ddiweddar a fydd yn cynyddu proffil Cymru mewn marchnadoedd allweddol fel cyrchfan gwyliau a busnes.   

“Mae’n gyfle gwych i rai o gwmnïau gorau Cymru ddangos yn union beth sydd ganddynt i’w gynnig i farchnad allweddol, a dw i’n edrych ymlaen at barhau i gydweithio â nhw a chwmnïau ar draws Cymru i sicrhau eu bod nhw’n barod i fanteisio ar y cysylltiadau hyn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 30 Ebrill 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i