Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£230,000 ar gyfer prosiectau i wella bywydau pobl yn Affrica

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gwahodd grwpiau a sefydliadau cymunedol i ymgeisio am gyfran o £230,000 i ddarparu prosiectau sy'n gwella bywydau pobl yng Nghymru ac Affrica.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru'n annog cymdeithas sifil, busnesau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica trwy gymryd rhan mewn prosiectau sy'n cefnogi cyfnewid sgiliau, dysgu, dysgu ar y cyd a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Caiff y cynllun grant gwerth £230,000 ei lansio ar 4 Mai 2018 a bydd gan sefydliadau wyth wythnos i gyflwyno cais am gyllid cyn y dyddiad cau ar 29 Mehefin 2018. Mae grantiau gwerth rhwng £500 and £15,000 ar gael, gydag un prosiect o arwyddocâd cenedlaethol hefyd yn cael ei ariannu bob blwyddyn.

Wrth gyhoeddi'r cyllid, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

“Mae grantiau bach o'n rhaglen Cymru o Blaid Affrica wedi trawsnewid bywydau miloedd o bobl yn Affrica ac wedi bod o fudd i bobl yma hefyd - o leihau cyfraddau marwolaeth ymhlith babanod yn Uganda i gynyddu nifer y plant sy'n aros yn yr ysgol.

“Hoffwn annog grwpiau a sefydliadau cymunedol i wneud cais am gyfran o'r cyllid hwn a gweithio gyda ni er mwyn inni allu parhau i wella bywydau pobl  yn Affrica .”

Dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA:

"Mae WCVA yn falch iawn o gael y cyfle i weithio gyda Llywodraeth Cymru'n i ddarparu'r cynllun pwysig hwn. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y gronfa hon wrth gefnogi prosiectau buddiol rhwng Cymru ac Affrica a'r manteision pellgyrhaeddol a chynaliadwy sy'n deillio ohonynt."

Mae mwy o wybodaeth ar gynllun Llywodraeth Cymru Cymru o Blaid Affrica ar gael ar y wefan CGGC.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 27 Ebrill 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i