Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prosiect iechyd yn Uganda wedi'i gefnogi gan wirfoddolwyr o Wrecsam

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymweld â phrosiect iechyd yn Kumi, Uganda sy'n helpu merched i aros mewn addysg.
Dydd Mawrth 01 Tachwedd 2016

Bob blwyddyn, mae miloedd o ferched yn Uganda yn rhoi gorau i'w haddysg oherwydd diffyg o ran y ddarpariaeth glanweithdra.  Mae prosiect Developing with Dignity, sy’n cael ei redeg gan elusen Teams4U o Wrecsam, yn helpu i fynd i'r afael â'r broblem hon drwy fynd i'r ysgolion a rhoi pecynnau o dyweli misglwyf y gellir eu hailddefnyddio i ferched rhwng 13 a 19 oed. Mae'r prosiect hefyd yn cynnig gwybodaeth am HIV, AIDS a sgrinio serfigol.  

Mae dau o'r gwirfoddolwyr o Wrecsam, James a Sarah Sankey yn Uganda am flwyddyn a byddan nhw'n mynd i bob un o'r 56 o ysgolion sy'n cymryd rhan yn y prosiect i fesur ei effaith.  

Rheolwr prosiect gyda rhaglen Cyngor Wrecsam sy’n helpu oedolion ifanc i gael gwaith yw James, ac mae Sarah wedi bod yn gweithio yn ysgol Bryn Tirion Hall.  

Aeth tîm o wirfoddolwyr o'r DU, gan gynnwys nifer o Ogledd Cymru, i Uganda rhwng 21 - 31 Hydref i gynnal hyfforddiant ac i ymweld ag ysgolion.
Mae gwaith Teams4U wedi cael ei gefnogi gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.  

Ar ôl yr ymweliad yn Kumi, dywedodd Vaughan Gething:

"Mae'r prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr drwy helpu merched i aros mewn addysg.  Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar eu dyfodol.  

"Mae Develop with Dignity yn un o’r nifer o brosiectau dw i wedi'u gweld sy’n amlygu'r cysylltiad cadarnhaol sy'n bodoli rhwng Cymru ac Uganda.  

"Rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae'r prosiect yn datblygu."

Mae Vaughan Gething yn Uganda i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o'r bobl sydd wedi elwa ar raglen Cymru o Blaid Affrica fel rhan o ddathliadau eu dengmlwyddiant.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 01 Tachwedd 2016 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i