Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Goleuadau ynni dŵr newydd yn goleuo dyfodol plant Uganda

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Bumayoka ym Mbale, Uganda i gynnau'r goleuadau ynni isel newydd fydd yn cael eu pweru gan gyfleusterau ynni dŵr a gafodd eu gosod y llynedd.
Dydd Iau 27 Hydref 2016
Mae Vaughan Gething wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Bumayoka ym Mbale, Uganda i gynnau'r goleuadau ynni isel newydd.

Mae Cymru wedi chwarae rôl allweddol yn y prosiect hwn, gydag elusen PONT yn cefnogi’r prosiect ynni dŵr sy’n pweru’r goleuadau LED newydd a roddwyd gan Sedna Lightning mewn partneriaeth â rhaglen Cymru o Blaid Affrica y Llywodraeth.

Bydd y goleuadau eco-gyfeillgar, cynaliadwy hyn sy'n cael eu pweru gan ddŵr lleol yn galluogi i blant yr ysgol barhau â'u gwersi ar ôl iddi dywyllu gan oleuo'r dosbarthiadau diffenestr.

Mae Vaughan Gething yn Uganda fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant rhaglen Cymru o Blaid Affrica i weld rhai o'r prosiectau ac i gwrdd â rhai o'r bobl sydd wedi elwa ar y cynllun llwyddiannus hwn.

Ar ôl iddo gynnau'r goleuadau am y tro cyntaf, dywedodd Vaughan Gething:

"Mae’r prosiect hwn yn un o blith nifer o brosiectau cadarnhaol dw i wedi eu gweld hyd yn hyn ar fy nhaith o amgylch Uganda i ddathlu rhaglen Cymru o Blaid Affrica.

“Mae'r goleuadau hyn sydd wedi cael eu rhoi gan Sedna Lighting, ynghyd â'r cyfleusterau ynni dŵr gan PONT yn mynd i drawsnewid bywydau plant ysgol gynradd Bumayoka a'r gymuned gyfan. 

“Fydd y tywyllwch ddim yn rhwystr i'w haddysg bellach. Mae ganddyn nhw ddyfodol disglair o'u blaenau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 27 Hydref 2016 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i