Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Vaughan Gething yn Uganda i ddathlu dengmlwyddiant Cymru o Blaid Affrica

Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn Uganda i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o’r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun llwyddiannus.
Dydd Llun 24 Hydref 2016
Vaughan Gething Africa

Yn ystod y daith, bydd Vaughan Gething yn ymweld â'r prosiectau canlynol:

  • Meithrinfa goed Salem, sy'n rhan o brosiect 10 Miliwn o Goed a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Hyd yn hyn mae 4.2 miliwn o goed wedi cael eu plannu, gan helpu i herio'r newid yn yr hinsawdd a chefnogi ffermwyr yr ardal
  • The Honey Hub, i lansio prosiect sy'n hyfforddi ffermwyr i gadw gwenyn a chynhyrchu mêl mewn ffordd gynaliadwy
  • Prosiect ynni dŵr Ysgol Gynradd Bumayoka sy'n defnyddio cyfarpar a roddwyd gan elusen PONT o Gymru i oleuo'r ysgol ar ôl iddi dywyllu. Bydd Vaughan Gething yn cynnau'r goleuadau LED newydd sydd wedi'u rhoi gan gwmni Sedna Lighting o Gymru
  • Ysgol Gynradd Bumayoka i weld y to newydd a dalwyd amdano gyda'r arian a godwyd gan Ysgol Uwchradd Cardinal Newman ym Mhontypridd
  • Ysbyty Rhanbarthol Mbale i weld yr unedau sy’n cael eu cefnogi gan y gymuned yng Nghymru
  • Prosiect iechyd merched Teams4U yn Kumi, sef cynllun sy'n cynnig cymorth glendid gan sicrhau bod miloedd o ferched yn Uganda yn aros mewn addysg.
Dywedodd Vaughan Gething: 
"Mae'n fraint cael ymweld ag Uganda i weld yr effaith gadarnhaol y mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica yn ei chael ar fywydau pobl.
"Rwy'n edrych ymlaen at gael gweld â'm llygaid fy hun y gwahaniaeth y mae'r gefnogaeth a'r arian sy'n cael ei godi yng Nghymru yn ei wneud yn y wlad, ac i gwrdd â'r bobl hynny sydd bellach yn byw bywyd gwell o ganlyniad i haelioni pobl Cymru."
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 24 Hydref 2016 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i