Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Taith Fasnach Gymreig ar y ffordd i Efrog Newydd

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Ffrogiau priodas bwtîc, hosanau cashmir, peiriannau ailgylchu, a syrcas gyfoes – dyma flas ar rai o'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu harddangos yn Efrog Newydd yr wythnos hon fel rhan o daith fasnach dan arweiniad Llywodraeth Cymru.
Dydd Llun 21 Mawrth 2016

Mae chwe chwmni Cymreig o amrywiaeth o sectorau yn cymryd rhan yn y daith, sy'n cael ei chynnal rhwng 20-26 Mawrth. Mae'r meysydd sy'n cael eu cynrychioli yn cynnwys nwyddau traul, gwasanaethau proffesiynol, a deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch.

Yn ogystal â gallu hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar y llwyfan rhyngwladol, ac archwilio llwybrau allforio, bydd y cynrychiolwyr yn cael y cyfle unigryw i gysylltu ag arbenigwyr yn y sector, meithrin partneriaethau strategol, a dysgu rhagor am gynnal busnes yn UDA.

Yn ychwanegol at y chwe chwmni sy'n cymryd rhan, bydd syrcas Gymreig, NoFit State, yn perfformio yn y St Ann Warehouse yn Efrog Newydd ym mis Mai. Diolch i gytundeb nawdd gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd fis Rhagfyr diwethaf [2015], roedd NoFit State yn gallu derbyn gwahoddiad gan y St Ann Warehouse i lwyfannu'r perfformiad cyntaf yn yr Unol Daleithiau o'i sioe BIANCO.

Meddai Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart:

"Yr Unol Daleithiau yw marchnad allforio fwyaf Cymru o bell ffordd, ac mae'n werth dros £2.7 biliwn i economi'r wlad.

“A hithau'n brif rym economaidd y byd, mae'n hanfodol bod Cymru'n ymgysylltu â busnesau yno, a nod y daith fasnach hon yw gwneud hynny.

“Fel Llywodraeth sydd o blaid busnesau, rydym yn cydnabod pwysigrwydd masnach ryngwladol, ac mae ein teithiau tramor wedi'u teilwra i helpu busnesau i wneud y gorau o'r holl gyfleoedd a gyflwynir.”

Y daith fasnach hon yw'r olaf mewn cyfres o 27 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd tramor a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru yn rhan o'i rhaglen fasnach ryngwladol bresennol ar gyfer 2015/16.

Yn ogystal â chynnig cefnogaeth a chyngor uniongyrchol yn ystod yr ymweliad, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd fel bod cynrychiolwyr yn gallu siarad â chwmnïau a buddsoddwyr o'r un anian, gyda golwg ar ysgogi twf busnes a chyfleoedd i allforio. Mae hyn yn cynnwys derbyniad busnes arbennig yn Efrog Newydd, sy'n cael ei gynnal gan y Gonswliaeth Brydeinig Gyffredinol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 21 Mawrth 2016 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i