Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhaglenni’r UE yn hanfodol ar gyfer ymchwil ac arloesi yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Cyllid

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae Gweinidog Cyllid, Jane Hutt wedi dweud mewn anerchiad bod rhaglenni cyllid yr UE yn hanfodol ar gyfer sicrhau gwyddoniaeth ac arloesi o safon fyd-eang yng Nghymru.
Dydd Iau 17 Mawrth 2016

Gwnaeth y Gweinidog annerch arweinwyr busnes a phrifysgolion Cymru mewn cynhadledd sy’n hyrwyddo rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf yr UE, Horizon 2020.

Ers ei lansio, mae sefydliadau Cymru wedi llwyddo i sicrhau dros £30 miliwn drwy Horizon 2020, gan eu helpu i gymryd rhan mewn prosiectau ar draws Ewrop gyfan i dorri tir newydd arloesol a gwyddonol, a datblygu cynnyrch a gwasanaethau o safon a all gystadlu ar lwyfan y byd.

Yn ystod ei hanerchiad, gwnaeth y Gweinidog cyfeirio at brosiectau blaengar ym meysydd gwyddorau bywyd ac ynni sy’n cael eu cefnogi gan raglen ariannu Horizon 2020 yr UE, ynghyd â rhai o brif wyddonwyr y byd sy’n cael eu denu i Gymru a’r gwaith arloesol sy’n digwydd mewn busnesau yng Nghymru mewn cydweithrediad gydag arbenigwyr o bob cwr o Ewrop.

Gwnaeth y Gweinidog hefyd annog sefydliadau Cymru i fanteisio ar raglenni trawsffiniol Ewropeaidd a chyfleoedd buddsoddi ehangach yn yr UE.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt:“Rydyn ni eisoes wedi cael cryn dipyn o lwyddiant drwy raglen Horizon 2020. Fel Llywodraeth sydd o blaid Ewrop, mae’n hanfodol i ni barhau i weithio gyda’n gilydd i fanteisio i’r eithaf ar yr hyn y mae cyllid yr UE yn ei ddarparu i economi Cymru.  

“Bydd prosiectau sydd eisoes yn elwa o’r cyllid hwn yn helpu i adeiladu a gwella enw da Cymru fel gwlad sy’n arwain ym maes ymchwil ac arloesi, gyda chryn dipyn o fanteision ar gyfer swyddi a  thwf ar draws Cymru gyfan, ac rydyn ni am weld mwy fyth o sefydliadau Cymru’n cyfranogi yn y rhaglen ac yn elwa arni.”

 

Yn ystod y gynhadledd, gwnaeth y Gweinidog hefyd croesawu dyfarniad cyllid diweddar o dros €750,000 o arian yr UE i Bee Robotics yng Nghaernarfon.

Mae’r cwmni sy’n cynhyrchu cyfarpar meddygol yn datblygu teclynnau robotig fel rhan o brosiect Horizon 2020 gwerth €6 miliwn sy’n cael ei arwain yn Ffrainc, gyda’r nod o ddatblygu dull newydd o roi diagnosis cyflym a chost-effeithiol o gyflyrau sy’n bygwth bywydau fel sepsis, llid yr ymennydd bacteriol a heintiau mewn cymalau.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Bee Robotics, Steve Jones:


“Mae’r arian Ewropeaidd a gafwyd drwy Horizon 2020 yn caniatáu i’r cwmni ddatblygu technolegau newydd drwy ymchwil ac arloesi ar y cyd gyda phartneriaid ar draws Ewrop.

“Mae’n bleser cael bod yn rhan o’r prosiect hwn, a fydd yn caniatáu i wrthfiotigau gael eu targedu’n well ar gyfer cleifion â heintiau sy’n peryglu bywyd.”

Ychwanegodd y Prif Gynghorydd Gwyddonol, Julie Williams:

“Mae nifer o’r heriau mae gwledydd yn eu hwynebu mewn gwyddoniaeth ac arloesi yn rai byd-eang eu natur; felly mae angen ymateb byd-eang sy’n cyfuno gwybodaeth sgiliau a syniadau gan arbenigwyr o bob cwr o’r byd.  

“Mae Horizon 2020 yn chwarae rhan hanfodol bwysig yn creu cyfleoedd i gydweithio a dod o hyd i atebion posibl i broblemau yn amrywio o driniaethau newydd ar gyfer clefydau fel canser, dementia neu ddiabetes, i ysgogi datblygiadau masnachol newydd i roi sylw i’r newid yn yr hinsawdd a chyfathrebu byd-eang.”


Er mwyn cynorthwyo sefydliadau Cymru i gyrraedd at gyllid drwy raglen gystadleuol Horizon 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa SCoRE Cymru i helpu gyda chostau llunio ceisiadau a theithio. Mae dros £210,000 wedi’i fuddsoddi mewn dros 130 o geisiadau hyd yma.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 17 Mawrth 2016 Cyllideb Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i