Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn ymchwil ynni ym mhrifysgolion Cymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes a Llywodraeth, Jane Hutt yn cyhoeddi buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn cynllun ymchwil ynni blaenllaw ym mhrifysgolion Cymru.
Dydd Llun 14 Mawrth 2016

Bydd y rhaglen ymchwil bum mlynedd, sef FELXIS, sy'n cael cefnogaeth ariannol o £15m gan yr UE ac sy'n cael ei harwain gan Brifysgol Caerdydd, yn ymchwilio i weld sut y gall systemau ynni hyblyg fodloni heriau ynni modern.

Bydd y cynllun, sy'n cynnwys cydweithio â'r diwydiant a sefydliadau ymchwil yng Nghymru, Ewrop a'r byd, yn ymchwilio i sut y mae modd cyflenwi ffynonellau ynni niferus i ddefnyddwyr trwy systemau mwy hyblyg ac effeithlon sy'n integreiddio ffynonellau ynni traddodiadol ac adnewyddadwy.

Fel rhan o'r cynllun, bydd safleoedd arddangos yn cael eu sefydlu ar gyfer arbrofi syniadau newydd ac i ddangos sut y mae technoleg ac atebion ynni newydd ac effeithiol o ran cost yn cael eu datblygu. Bydd yn cynnwys prosiect sy'n hyrwyddo'r defnydd o ynni o'r ddaear trwy ddefnyddio dŵr mwyngloddio.

Bydd ymchwilwyr blaenllaw o'r DU ac Ewrop hefyd yn cael eu recriwtio i brifysgolion Cymru. Bydd hyn yn helpu i gryfhau safle Cymru fel arweinydd mewn ymchwil ac arloesi yn y diwydiant ynni.

Bydd y cynllun yn paratoi'r ffordd i ddatblygu technolegau newydd, creu swyddi yn y sector ynni a denu cwmnïau newydd i symud i Gymru.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt:

"Bydd Cymru yn elwa ar tua £1.8 biliwn o Gronfeydd Strwythurol yr UE erbyn 2020 i gefnogi busnesau, arloesi, seilwaith, sgiliau, cyflogaeth a phobl ifanc.

"Mae hyn yn fuddsoddiad hanfodol i'n heconomi a'n marchnad lafur, ac mae'n ffynhonnell gyllid hollbwysig ar gyfer ysgogi ymchwil arloesol a masnacheiddio'r ymchwil honno, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.

"Mae'n newyddion gwych y bydd y buddsoddiad hwn sydd werth £15 miliwn gan yr UE yn cefnogi potensial arloesol o'r fath yn y sector ynni pwysig hwn i Gymru."

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd:

"Mae FLEXIS yn addo mynd i'r afael â rhai o'r prif heriau cymdeithasol rydym yn eu hwynebu heddiw, o newid yn yr hinsawdd i dlodi tanwydd a phrisiau cynyddol ynni.

"Trwy uno'r arbenigedd o fewn Prifysgol Caerdydd, yn ogystal â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru, bydd FLEXIS yn sefydlu Cymru fel gwlad sy'n arloesi mewn systemau ynni a darparu buddion sylweddol i'r genedl gyfan. Bydd yn gwneud hyn trwy ddenu busnesau newydd, creu swyddi a hyfforddi peirianwyr ymchwil y dyfodol.

"Mae'r swm sylweddol o gyllid yr UE rydym wedi'i gael yn enghraifft arall o sut y mae cefnogaeth ariannol gan Ewrop yn helpu i yrru ymlaen yr ymchwil hanfodol sy'n cael ei gwneud yma yng Nghymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 14 Mawrth 2016 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i