Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i ddatgloi potensial pobl ifanc Cymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heddiw (2 Mawrth) bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i helpu i wella gyrfa a bywyd pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio a gadael y system addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
Dydd Mawrth 01 Mawrth 2016

Wrth gyhoeddi’r cynlluniau – gyda chefnogaeth £25.5m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop – dywedodd y Gweinidog bod arian yr UE yn hanfodol ar gyfer creu marchnad lafur fedrus a chynhwysol ac ysgogi ffyniant economaidd yng Nghymru.

Ar ymweliad â Brwsel i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, dywedodd Jane Hutt:

“Rydyn ni’n gwneud cynnydd ardderchog wrth gyflawni rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 gyda tua £580m o arian Ewropeaidd wedi’i fuddsoddi hyd yma, gan ysgogi cyfanswm o £1.2bn o fuddsoddiad, a darparu cefnogaeth hanfodol i fusnesau, cymunedau a phobl ar draws Cymru.

“Heddiw rwy’n cyhoeddi buddsoddiad o £37m gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer dau gynllun, TRAC 11-24 ac Inspire2Achieve, er mwyn helpu i  fynd i'r afael â'r rhwystrau addysgol, personol, hyder, iechyd a chymdeithasol sy’n effeithio ar filoedd o bobl ifanc a’u galluogi i sicrhau dyfodol mwy disglair a llewyrchus. Dyma enghraifft arall o’r ffordd y mae aelodaeth y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd yn fanteisiol i Gymru, ac mae’n dangos pwysigrwydd arian Ewrop i’n cenedl.”

Ers 2007, mae prosiectau’r UE yng Nghymru wedi helpu dros 15,800 o fusnesau a thua 604,500 o unigolion, gydag o leiaf 204,100 o’r rheiny wedi ennill cymwysterau a dros 64,700 wedi’u helpu i gael gwaith. Mae arian yr UE hefyd wedi helpu i greu dros 11,900 o fusnesau a thua 34,700 o swyddi.

Ychwanegodd Jane Hutt:

“Mae Cymru’n falch iawn o fod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd ac fe fyddai unrhyw benderfyniad gan y Deyrnas Unedig i adael yn wael i’r Deyrnas Unedig ac yn arbennig o andwyol i Gymru.”

Bydd TRAC 11-24, dan arweiniad Cyngor Sir Dinbych, yn cefnogi pobl ifanc yn y Gogledd. Bydd Inspire2Achieve, dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymoedd y De-ddwyrain. Bydd y cynlluniau yn cael eu cyflawni mewn partneriaeth gyda’r Awdurdodau Lleol a cholegau Addysg Bellach, ac yn gweithio’n agos gydag ysgolion i ganfod a chefnogi’r rheini sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio o addysg a hyfforddiant.

Yn ystod ei hymweliad â Brwsel bydd y Gweinidog hefyd yn cyfarfod Aelodau Senedd Ewrop o Gymru a’r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ystod ei thrafodaethau bydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd ac effaith cyllid Ewropeaidd yng Nghymru a materion yn ymwneud â’r diwydiannau dur a gweithgynhyrchu yn y De.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 01 Mawrth 2016 Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i