Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb ariannol o £9m gan yr UE i fynd i’r afael â diweithdra hirdymor yn y De-orllewin

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae hwb ariannol o £9 miliwn gan yr UE i fynd i'r afael â diweithdra hirdymor yn y De- orllewin wedi cael ei gyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt.
Dydd Mercher 17 Chwefror 2016

Bydd Workways+, o dan arweiniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith â thâl i 4,000 o bobl ddi-waith hirdymor i helpu i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn.

Bydd y cymorth yn targedu pobl dan anfantais, gan eu helpu i gymryd eu camau cyntaf i mewn i'r farchnad lafur.

Gyda chefnogaeth £ 7.5 miliwn o gronfeydd yr UE, bydd y cynllun tair blynedd o fudd i bobl yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Bydd gweddill y cyllid yn cael ei ddarparu gan yr awdurdodau lleol yn y De-orllewin sy'n ymwneud â darparu Workways+.

Cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid gronfeydd yr UE yng Nghanolfan Arloesi Baglan - un o'r lleoliadau lle bydd hyfforddiant a phrofiad gwaith ar gael drwy gydol y cynllun.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt:

"Rydym wedi ymrwymo i wella rhagolygon gyrfa’r bobl y mae diweithdra hirdymor yn effeithio arnynt ac rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu buddsoddi arian yr UE i’n helpu i gyflawni'r nod hwn.

"Mae Llywodraeth Cymru yn credu'n gryf mai gwaith medrus sy’n talu'n dda yw'r llwybr gorau allan o dlodi ac mae'n rhaid rhoi cefnogaeth i'r bobl fwyaf agored i niwed a difreintiedig yn ein cymunedau i'w helpu i ennill sgiliau a chynnydd newydd ar gyfer  swyddi cynaliadwy."

Bydd Workways+ hefyd yn cynnig mentora un-i-un, cymorth i chwilio am waith a sgiliau cyfweld, a'r cyfle i ennill cymwysterau newydd. Bydd y cymorth yn targedu unigolion y mae cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar allu pobl i weithio ac anableddau yn effeithio arnynt, yn ogystal â'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofal a sgiliau lefel isel neu ddim sgiliau o gwbl.

Mae'r prosiect yn adeiladu ar lwyddiant y prosiect Workways cyntaf a oedd yn cael ei gefnogi gan yr UE ac a gynorthwyodd dros 5,000 o bobl yn y De-orllewin i ddod o hyd i waith rhwng 2009 a 2014.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, y Cyng. Alun Thomas:

"Llwyddodd y prosiect Workways gwreiddiol i sicrhau canlyniadau aruthrol wrth helpu pobl i mewn i waith, ac roedd yn uchel iawn ei barch gan gyfranogwyr a chyflogwyr fel ei gilydd.

"Rwyf wrth fy modd felly gyda chyhoeddiad y Gweinidog bod cyllid yr UE ar gael i Workways, ac rwyf yn ffyddiog y bydd y staff ymroddedig unwaith eto yn sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant mawr ac y bydd yn helpu llawer mwy o bobl i mewn i gyflogaeth ystyrlon, gwerth ei chael."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 17 Chwefror 2016 Yr economi Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i