Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE ar gyfer menter ynni’r haul yng Nghymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE i ddatblygu diwydiant ynni’r haul wedi cael ei gyhoeddi gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.
Dydd Llun 29 Chwefror 2016

Mae’r cyllid yn cynnwys £15m o gronfeydd yr UE, £4m oddi wrth y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ac Innovate UK, a buddsoddiad o £7 m o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd, ynghyd â buddsoddiad hanfodol gan bartneriaid diwydiant.

Bydd y cyllid yn cefnogi cyfnod newydd o ymchwil a masnacheiddio ym maes technoleg sy’n cael ei ddatblygu yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC ym Mhort Talbot.

Bydd y buddsoddiad a gefnogir gan yr UE yn helpu SPECIFIC  i fynd ati i fasnacheiddio technolegau er mwyn trawsnewid adeiladau yn orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain o’r haul.

Bydd y fenter pum mlynedd yn cefnogi uchelgeisiau arloesol SPECIFIC ar gyfer masnacheiddio ymchwil o fewn y sector ynni adnewyddadwy drwy arddangos technolegau integredig mewn adeiladau ar draws sectorau preswyl a masnachol.

A hithau’n cyhoeddi arian yr UE yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg yn Llundain neithiwr (29 Chwefror), dywedodd Jane Hutt:

"Mae buddsoddiadau gan yr UE fel y rhain yn hanfodol o ran cynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithio rhwng y byd academaidd a byd diwydiant mewn sectorau twf uchel megis ynni, lle mae gan Gymru botensial mawr i gyflawni.

"Mae'r fenter hon yn ymgorffori nodau Llywodraeth Cymru, nid yn unig ar gyfer economi carbon isel, ond hefyd ar gyfer mwy o gydweithredu rhwng llywodraethau, prifysgolion a busnesau i fasnacheiddio ymchwil arloesol, ac yn ei dro, sbarduno twf a swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel ledled Cymru."

Canolfan arloesi sy’n cael ei harwain gan ymchwil a’i hysbrydoli gan ddiwydiant yw SPECIFIC. Mae’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Abertawe gyda Tata Steel, BASF, NSG Pilkington a Phrifysgol Caerdydd, ac yn dwyn ynghyd mwy na 50 bartneriaid o’r byd academaidd a byd diwydiant.

Cafodd SPECIFIC ei sefydlu yn 2011, ac mae’n cyfuno gwybodaeth dechnegol o'r radd flaenaf â chyfleusterau gweithgynhyrchu unigryw, ac mae wedi datblygu ystod  o gynhyrchion y gellir eu hintegreiddio mewn adeiladau gan greu un system  arloesol ar gyfer ynni.

Dywedodd Kevin Bygate, Prif Swyddog Gweithredol SPECIFIC:

"Drwy gyfuno technolegau fforddiadwy ar gyfer cynhyrchu, storio a rhyddhau solar mewn system integredig rydym yn cynnig ateb realistig risg isel, cost isel i’n heriau ynni. Ar raddfa lawn, gallai’r cysyniad  'adeiladau fel gorsafoedd pŵer' sicrhau gostyngiad sylweddol mewn gwresogi nwy, lleihau’r straen ar y grid trydanol ar adegau prysur, ac yn ffynhonnell rad, adnewyddadwy o ynni ar gyfer perchnogion a deiliaid adeiladau.

Ychwanegodd yr Athro Philip Nelson, Prif Weithredwr EPSRC:

"Un o heriau’r DU yw darparu cyflenwad cadarn, cynaliadwy a diogel o ynni. Mae Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC yn pontio'r bwlch rhwng ymchwil a gwyddoniaeth yn y labordy ac yn ei gyplysu â datblygu a masnacheiddio diwydiannol er budd economi'r DU."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 29 Chwefror 2016 Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i