Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi bod cwmni yng Nglannau Dyfrdwy wedi sicrhau archeb fawr o UDA

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae Triumph Actuation Systems-UK & IOM wedi sicrhau archeb fawr newydd gan un o Gontractwyr Blaenllaw yr UDA. Bydd y gwaith yn golygu Cydosod a Phrofi Rhannau o Reolyddion Injans Tyrbinau Nwy.
Dydd Iau 04 Chwefror 2016

Mae’r pecyn cychwynnol yn werth $5 miliwn ond bydd yn arwain at ragor o archebion i Gydosod a Phrofi Rhannau o Reolyddion Injans Tybrinau Nwy eraill yn werth hyd at $15 miliwn.

Roedd y cymorth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru’n allweddol er mwyn sicrhau’r mewnfuddsoddiad hwn. Bydd yn dod â thechnoleg newydd i safle Triumph yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.

Wrth ymweld â’r safle yng Nglannau Dyfrdwy heddiw, dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog:

“Mae hwn yn newyddion ardderchog a bydd yn galluogi Triumph Actuation Systems-UK & IOM i gynyddu’r hyn y gall wneud ac yn gwella ei arbenigedd. Mae’n rhoi Cymru ar flaen y gad ym maes technoleg awyrofod ac amddiffyn.

“Mae’r cwmni’n gweithio mewn marchnad sy’n hynod gystadleuol yn fyd-eang. Rydw i’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r tîm arloesi yng Nglannau Dyfrdwy. Y tîm hwnnw sydd wrthi’n gyrru’r busnes yn ei flaen ac wedi sicrhau’r archeb newydd hwn.

“Roeddwn yn falch o gael y cyfle i ymweld â phencadlys Grŵp Trimuph yn Pennsylvania y llynedd a da o beth yw tystio i’r modd y mae’r cwmni yn mynd o nerth i nerth yma yn y Gogledd.  

“Bydd yr archeb newydd a’r buddsoddiad mewn technoleg newydd yn cefnogi dyfodol cynaliadwy tymor hir y cwmni yn y Gogledd. Bydd yn ei alluogi i arallgyfeirio i farchnadoedd newydd”.

Rhoddwyd y cyfle i Triumph-UK wneud cynnig am y pecyn gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan eu chwaer gwmni yn UDA. Yn sgil y cymorth grant gwerth £67,000 a gafwyd gan Lywodraeth Cymru roedd cynnig y cyfleuster yng Nglannau Dyfrdwy wedi rhoi’r fantais gystadleuol iddyn nhw.

Bydd yr arian yn helpu i ysgwyddo’r costau sefydlu a bydd yn sicrhau bod 16 o swyddi newydd yn cael eu creu ym maes cydosod y Byrddau Cylched Electronig wedi’u Printio o’r radd flaenaf. Bydd hefyd yn diogelu 7 swydd arall.
 
Dyma’r ail brosiect adleoli y mae Triumph Actuation Systems-UK & IOM wedi’i sicrhau ar gyfer Glannau Dyfrdwy.

Y llynedd, wrth ymweld â phencadlys Grŵp Triumph yn Pennsylvania, cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai’r gwaith o gynhyrchu systemau cydrannau hydrolig a ddefnyddir fel rhan o offer glanio pob awyren Airbus A380 a A320 yn cael ei adleoli o Tsieina a’i wneud ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi £392,000 o gyllid busnes i gefnogi’r £5 miliwn o fuddsoddiad mewn cyfleusterau a chyfarpar. Bydd hynny’n creu 62 o swyddi newydd.

Dywedodd Mark McDonald, Llywydd Triumph yn y DU ac Ynys Manaw:

 “Mae cyfleuster arbenigol Triumph yn y DU ym maes awyrofod yng Nglannau Dyfrdwy yn ganolfan ragoriaeth o’r radd flaenaf ym maes dylunio a gweithgynhyrchu Cydrannau Electro Fecanyddol, Cydosod Rhannau Electronig a Phrofi a Chydosod Chydrannau Hydrolig.

Bydd y cymorth amhrisiadwy a gawsom y llynedd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu’r cyfleuster newydd ynghyd â’r buddsoddiad mewn technoleg newydd yn sicrhau ein bod ar flaen y gad wrth gystadlu ag eraill ac yn parhau i fod yn flaengar ym maes technoleg gweithgynhyrchu.  

Bydd y buddsoddiad newydd hefyd yn caniatáu i’r cwmni newid ac archwilio byrddau cylched dwysedd uchel. Bydd hefyd yn caniatáu inni estyn y gwasanaeth rydym yn ei gynnig a bydd hynny hefyd yn agor mwy o gyfleoedd inni ym maes gweithgynhyrchu.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 04 Chwefror 2016 Yr economi Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i