Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt.
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2015

Mae’r prosiect ION Leadership, dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, yn cael £2.7m o gymorth drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gynyddu sgiliau ac ysgogi cynhyrchiant a throsiant mewn mentrau bach a chanolig, yn ogystal â sefydliadau mwy.


Nod y rhaglen yw datblygu gyrfaoedd a gwella perfformiad cannoedd o fusnesau yn y Gogledd, y Gorllewin a Chymoedd y De – gan arwain at gynnydd mewn proffidioldeb a thwf.


Bydd y fenter tair blynedd yn helpu dros 590 o entrepreneuriaid ac arweinwyr arfaethedig i ddatblygu sgiliau lefel uchel drwy raglen arweinyddiaeth wedi’i thargedu i gynyddu’r gallu i gynhyrchu yn y gweithle a datblygu mentrau cynaliadwy, proffidiol.


Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt:

“Bydd arfogi arweinwyr a pherchnogion busnes â sgiliau o safon uchel yn arwain at fwy o allu i gynhyrchu, ac yn gwella perfformiad o fewn mentrau preifat er mwyn iddynt fod yn fwy cystadleuol ac ennill contractau newydd gan arwain at lwyddiant masnachol.”

Mae prosiect ION Leadership yn rhaglen o ddysgu ymarferol mewn grŵp o gymheiriaid. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn medru arbrofi gyda gwahanol ddulliau o arwain ac yn dysgu sut i ymgorffori arferion gwaith llwyddiannus yn eu busnesau eu hunain.


Mae’r prosiect yn adeiladu ar lwyddiant prosiect LEAD Cymru, dan arweiniad Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, a helpodd dros 900 o bobl i ennill sgiliau a chymwysterau rhwng 2009 a 2015.


Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies:

“Bydd prosiect ION Leadership yn mynd â’r cysylltiad rhwng Prifysgolion Abertawe a Bangor a busnesau bach a chanolig i lefel newydd sbon. Bydd y Brifysgol yn helpu perchnogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig gan ddefnyddio dulliau cadarn a llwyddiannus ar gyfer hybu twf busnesau.  


“Mae’r prosiect yn cydnabod bod rhaid i fusnesau bach a chanolig gael arweiniad ac uchelgais ymysg rheolwyr i dyfu eu busnesau er mwyn gwella’r economi. Rydyn ni’n manteisio’n frwd ar y cyfle hwn i roi hwb sylweddol a chynaliadwy i economi Cymru.”


Ychwanegodd yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor, Prifysgol Bangor:

“Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o gydweithio gyda Phrifysgol Abertawe ar y prosiect ION Leadership newydd, sy’n gyfle gwych i fusnesau Cymru fuddsoddi yn eu twf. Mae economi Cymru’n dibynnu ar dwf busnesau bach a chanolig. Rydyn ni fel Prifysgol wedi gweld y manteision a ddaeth i fusnesau drwy fuddsoddi yn eu sgiliau arwain a rheoli, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu helpu i wynebu’r her.”


 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 11 Rhagfyr 2015 Cyllideb Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i