Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arddangos y gorau o sector adeiladu Cymru yn Dubai

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Bydd taith fasnach aml-sector gan Lywodraeth Cymru yn cychwyn o Faes Awyr Caerdydd y penwythnos hwn gyda deg i bymtheg o gwmnïau yn arddangos yn The Big 5 – y sioe fasnach fwyaf ar gyfer y sector adeiladu yn y Dwyrain Canol.
Dydd Gwener 20 Tachwedd 2015

Mae’r diwydiant adeiladu yn ffynnu ledled y rhanbarth, yn enwedig yn Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia a Qatar, gyda mwy o brosiectau mawr wedi’u cynllunio yn ystod y ddegawd nesaf.  

Mae disgwyl i dros 80,000 o bobl fynychu’r digwyddiad, ac mae’r sioe fasnach hon (21-27 Tachwedd) yn rhoi cyfle gwych i gwmnïau o Gymru arddangos eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a manteisio ar gyfleoedd newydd i allforio i’r rhanbarth.  

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig yw marchnad allforio fwyaf Cymru ar hyn o bryd, sydd werth dros £1.2 biliwn i economi Cymru.  Mae rhagor o deithiau masnach gan Lywodraeth Cymru wedi’u cynllunio ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf, gan gynnwys Arab Health a Gulf Food.

Meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Gyda’i heconomi sy’n ffynnu, mae Dubai yn farchnad hynod ddeniadol a fwyfwy pwysig i Gymru, yn enwedig gan ei bod hefyd yn ganolfan bwysig i ddosbarthu cynnyrch ledled y Dwyrain Canol.  

“Fel Llywodraeth sydd o blaid busnesa, rydym yn cydnabod pwysigrwydd allforio ac mae ein teithiau masnach dramor wedi’u teilwra i helpu busnesau i fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle a ddaw.  

“Mae’r daith fasnach hon yn rhoi’r platfform delfrydol i gwmnïau o Gymru sy’n gweithredu ar draws nifer o’n prif sectorau, i arddangos eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar lwyfan rhyngwladol, ac i fanteisio ar y cyfleoedd niferus i wneud busnes yn y Dwyrain Canol.”  


Un o’r cwmnïau o Gymru sy’n arddangos ar lwyfan Cymru yw Zip-Clip. Mae’r cwmni’n cynhyrchu systemau crog o safon uchel iawn i’r diwydiant adeiladu, ac mae’r Gwlff yn farchnad bwysig ar gyfer eu cynnyrch.

Meddai Steve Goldsworthy, Prif Swyddog Gweithredol Zip-Clip:

“Mae allforio wedi helpu’n busnes i dyfu, ac mae’r Gwlff, yn enwedig EAU a Qatar, yn farchnadoedd pwysig iawn inni.  Mae bod yn bresennol yn y Big 5 yn sicrhau ein bod yn cynnal ein proffil yn y farchnad ac yn cyfarfod â chysylltiadau busnes allweddol ar draws y rhanbarth.  Mae cymeryd rhan yn nhaith fasnach Llywodraeth Cymru a’r rhaglen arddangos wedi helpu inni arddangos yn y Big 5, a chynnal cyfarfodydd dilynol, gan agor y drws i ystod newydd o gyfleoedd yn y farchnad lewyrchus hon.”  

Cwmni arall sy’n arddangos yw Eurobond Laminates Ltd, sy’n arbenigo ym maes dylunio a chynhyrchu systemau o baneli o wlan carreg, sy’n perfformio’n well yn erbyn tân ac yn well i’r amgylchedd.  

Meddai Simon Thomas, y Rheolwr Gyfarwyddwr:

“Mae allforio wedi bod yn bwysig er mwyn datblygu ein busnes, ac rydym yn bwriadu cynyddu hyn ymhellach.  Gyda nifer y prosiectau adeiladu ledled y Gwlff, yn enwedig EAU, rydym yn ystyried y rhanbarth hon yn allweddol i’n cynnyrch.  Aethom i’r Big 5 llynedd, a gwneud cysylltiadau gwych, ac rydym yn dychwelyd gyda chymorth Llywodraeth Cymru i wneud ymweliadau dilynol ac i godi ein proffil.”  

Yn ystod y daith fasnach, bydd y cwmnïau’n cael y cyfle i gael eu briffio ar y farchnad yn swyddfa Llywodraeth Cymru yn Dubai, a mynd i dderbyniad busnes a drefnir gan UKTI.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 20 Tachwedd 2015 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i