Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mawredd y Moroedd: Hwb o £2 filiwn gan yr UE i dechnoleg tonnau newydd

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn cyhoeddi y bydd £2 filiwn o gyllid yr UE ar gael i brofi technoleg arloesol sy’n defnyddio ynni o donnau’r môr.
Dydd Iau 22 Hydref 2015

Marine Power Systems (MPS) o Abertawe sy’n arwain y prosiect £3 miliwn, sy’n  cynnwys buddsoddiad o £900,000 gan MPS. Bydd y prosiect yn gweithgynhyrchu a phrofi  prototeip ar raddfa 1:4 o’r ddyfais WaveSub.

Mae’r ddyfais yn defnyddio technoleg â phatent a ddatblygwyd gan MPS, sy’n dal dwysedd pŵer uchel tonnau drwy ei system esgyn unigryw. Gall y ddyfais wrthsefyll stormydd hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio ag MPS am nifer o flynyddoedd i gefnogi datblygiad y dechnoleg hon a chysyniad y WaveSub.

Bydd y £2 filiwn o gronfeydd yr UE yn caniatáu i’r prototeip graddedig gael ei ddatblygu a’i brofi. Bydd hynny’n paratoi’r ffordd ar gyfer dyfais maint llawn a fydd yn cael ei gosod oddi ar arfordir Sir Benfro ac, yn y pen draw, yn cael ei chynhyrchu’n fasnachol.

Bydd y cyllid yn cael ei gyhoeddi’n ffurfiol yn ystod ymweliad gan y Gweinidog Cyllid ag MPS i glywed am ddatblygiad y WaveSub.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt:

“Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda buddsoddwyr a busnesau i roi hwb i dwf economaidd a chreu swyddi sy’n gofyn am lefel uchel o sgiliau, felly rwy’n falch iawn fod £2 filiwn o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi er mwyn dod â WaveSub gam yn nes at roi fersiwn maint llawn ar waith.
 
“Mae potensial anferth i ynni adnewyddadwy’r môr ac rydym yn buddsoddi £80 miliwn o gyllid yr UE yn y maes hwn dros y chwe blynedd nesaf – gan gynnwys cymorth i alluogi datblygu dwy ardal brofi oddi ar arfordiroedd Sir Benfro ac Ynys Môn.

“Bydd y buddsoddiad hwn yn arbed llawer o amser, cost a risgiau i ddatblygwyr yn y sector hwn. Bydd hefyd yn sefydlu Cymru fel arweinydd ym maes cynhyrchu ynni’r môr.”

Dywedodd Dr Gareth Stockman, rheolwr gyfarwyddwr Marine Power Systems:

“Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael y buddsoddiad hwn gan yr UE, a fydd yn cefnogi’r cam nesaf yn y broses o ddatblygu ein dyfais WaveSub.

“Mae gan ein technoleg arloesol y potensial i gyfrannu’n sylweddol at gyflawni’r targedau byd-eang ar gyfer ynni adnewyddadwy.  Mae Marine Power Systems wedi gwneud cynnydd sylweddol ac mae’n wych cael rhagor o gymorth i gefnogi’n gwaith caled.”

 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 22 Hydref 2015 Yr economi Yr Amgylchedd Ynni adnewyddadwy Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i