Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Chwefror 2019
“Mae un person yn cysgu allan ar ein strydoedd yn un person yn ormod”, meddai’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, wrth drafod ffigurau ar gysgu allan sydd newydd gael eu rhyddhau.
 
01 Chwefror 2019
Ymwelodd Hannah Blythyn â gwesty boutique a thŷ bynciau yng Nghaernarfon er mwyn gweld sut mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn prosiectau adfywio yn gwneud gwahaniaeth.
 
18 Ionawr 2019
Bu’r Gweinidog Tai, Julie James yn ymweld â phrosiect Tai yn Gyntaf Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghaerdydd ddoe, a dyma ei hymweliad cyntaf fel y Gweinidog Tai.
 
14 Ionawr 2019
Mae Tŷ Ladywell yn y Drenewydd ar fin cael ei drawsnewid yn weithle modern, hyblyg i fusnesau newydd a busnesau sy’n datblygu, diolch i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.
 
12 Ionawr 2019
Bydd yn haws i bobl adeiladu eu tai eu hunain yng Nghymru, diolch i gynllun newydd a fydd yn cael ei lansio eleni.
 
10 Ionawr 2019
Bydd prosiect £4.6 miliwn i adnewyddu ac ailddatblygu tai yn y Rhyl yn derbyn mwy na £900,000 o fuddsoddiad adfywio Llywodraeth Cymru, a bydd y cyfnod cyntaf yn creu 32 o dai fforddiadwy.
 
09 Ionawr 2019
Mae gan denantiaid cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol mewn rhai rhannau o Gymru tan 26 Ionawr i ddefnyddio'r cynllun hawl i brynu a chynlluniau cysylltiedig.
 
22 Rhagfyr 2018
Bydd cynllun arloesol sy'n helpu pobl ddigartref i symud o'r stryd i lety ac yn cynnig cymorth hirdymor iddynt fyw'n annibynnol yn cael mwy na £700,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi mwy na £1.34m i fynd i'r afael â chysgu allan yng Nghymru dros y gaeaf hwn.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae cyflwr tai yng Nghymru wedi gwella ar draws pob deiliadaeth yng Nghymru dros y degawd diwethaf, yn ôl arolwg newydd.
 
20 Tachwedd 2018
Heddiw mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi prosiectau newydd i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2018
Rebecca Evans yn cynnal trafodaethau heddiw gydag aelodau allweddol o Senedd Ewrop a fydd yn chwarae rhan bwysig wrth gymeradwyo unrhyw gytundeb rhwng y DU a'r UE.
 
05 Tachwedd 2018
Bydd adeilad amlwg ym Mae Colwyn yn cael ei adnewyddu diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
 
30 Hydref 2018
Defnyddir mwy na £1.4 miliwn i adfywio adeiladau manwerthu a masnachol a denu busnesau i Fae Colwyn, gyda chefnogaeth buddsoddiad Llywodraeth Cymru.
 
25 Hydref 2018
Yn ôl ffigurau newydd sy’n cael eu cyhoeddi heddiw, rydyn ni wedi dileu i bob pwrpas yr arfer o werthu tai ar sail lesddaliad drwy’r cynllun Cymorth i Brynu.
 
16 Hydref 2018
Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans yn cyhoeddi heddiw pa brosiectau fydd yn rhannu’r cyllid ar gyfer ail gam y Rhaglen Tai Arloesol dros gyfnod o dair blynedd a fydd werth cyfanswm o £90m.
 
05 Hydref 2018
Bydd deg o bartneriaethau yn rhannu dros £260 o gyllid Llywodraeth Cymru i edrych ar sefydlu Ardaloedd Gwella Busnes (AGB) yng Nghymru, i hybu'r economi leol a chefnogi ymdrechion adfywio.
 
04 Hydref 2018
Mae Rebeca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi croesawu ffigurau newydd sy'n dangos bod cynnydd yn nifer y tai yng Nghymru sy'n cyrraedd safonau ansawdd allweddol yn y sector tai cymdeithasol.
 
26 Medi 2018
Mae Rebecca Evans wedi lansio ymgynghoriad er mwyn cyflwyno safonau ar wasanaethau addasiadau tai.
 
24 Medi 2018
Bydd pobl ddigartref ag anghenion cymhleth yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn cael cynnig cymorth i symud oddi ar y stryd i dai, diolch i fuddsoddiad o £90,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i