Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad o bron i £6m gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru i ailddatblygu adeilad hanesyddol ym mae Caerdydd

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi benthyciad gwerth £5m gan Fanc Datblygu Cymru yn ogystal â Benthyciad Canol Tref gwerth £1 miliwn ar gyfer Cyngor Caerdydd a fydd yn cael ei ddefnyddio i ailddatblygu adeilad Cory’s ym Mae Caerdydd.
Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018
Peter Hurn, Hugh James Cardiff, Dimitri Asprou, Kyriacos Asprou, Nicola Crocker, Rebecca Evans, Russell Goodway

Mae adeilad Cory’s yn adeilad rhestredig Gradd Dau â phum llawr sydd ar y gornel rhwng Plas Bute a Stryd Bute. Cafodd ei adeiladu ym 1898. Bydd yr adeilad adfeiliedig yn cael ei droi'n gymysgedd o lety preswyl a gofod manwerthu.

Dyfarnwyd y Benthyciad Canol Tref o £1 miliwn i Gyngor Caerdydd ar gyfer y gwaith adfywio yn Merchant Place, a bydd y Cyngor yn defnyddio'r arian i gefnogi'r gwaith datblygu gan Sky View Estates Ltd. Mae'r prosiect hefyd yn cael cyllid o £5 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru. Dyma'r fargen fwyaf erioed i'r banc ei chwblhau.

Dywedodd Rebecca Evans:

"Mae ein Cronfa Benthyciadau Canol Trefi, sy'n werth £27m, yn helpu awdurdodau lleol i adfywio canol trefi ar draws Cymru. Unwaith y bydd y benthyciad wedi'i ad-dalu, caiff yr arian ei ddefnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd. Mae’r un yn wir am arian a ddarperir gan Fanc Datblygu Cymru.

"Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio i adfywio safleoedd segur yng nghanol trefi a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto, ac mae'n cefnogi gweithgareddau sy'n denu mwy o bobl i'n strydoedd mawr ac yn helpu busnesau i dyfu a ffynnu.

"Mae adeilad Cory’s yn rhan o hanes Bae Caerdydd, ond edrychaf ymlaen at ei weld wedi'i adfywio yn y dyfodol agos ac yn creu swyddi a chartrefi."

Dywedodd Cenydd Rowlands, Cyfarwyddwr Eiddo Banc Datblygu Cymru: 

“Gyda chronfa i gefnogi datblygiadau preswyl, defnydd cymwys a masnachol yng Nghymru, rydym yn canolbwyntio ar gefnogi datblygwyr bach a chanolig eu maint sydd am adfywio cymunedau. Mae adnewyddu adeiladau hanesyddol, deniadol yn elfen bwysig o adfywio cymunedau ac ardaloedd.

Nicola Crocker arweiniodd y fargen ar gyfer y Tîm Eiddo yn y Banc Datblygu. Ychwanegodd hithau: 

“Braf iawn oedd gweithio gyda Sky View Estates a’r cyllidwyr eraill i adnewyddu Adeilad Corys, sy’n adeilad hanesyddol ac eiconig yng Nghanol Bae Caerdydd. Mae’r fargen sydd wedi’i tharo gennym, sydd werth £5m yn dangos ein hymrwymiad i’r farchnad eiddo yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Tai ac Adfywio 20 Gorffennaf 2018 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i