Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2018
Bydd cynllun arloesol sy'n helpu pobl ddigartref i symud o'r stryd i lety ac yn cynnig cymorth hirdymor iddynt fyw'n annibynnol yn cael mwy na £700,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi mwy na £1.34m i fynd i'r afael â chysgu allan yng Nghymru dros y gaeaf hwn.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae cyflwr tai yng Nghymru wedi gwella ar draws pob deiliadaeth yng Nghymru dros y degawd diwethaf, yn ôl arolwg newydd.
 
20 Tachwedd 2018
Heddiw mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi prosiectau newydd i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2018
Rebecca Evans yn cynnal trafodaethau heddiw gydag aelodau allweddol o Senedd Ewrop a fydd yn chwarae rhan bwysig wrth gymeradwyo unrhyw gytundeb rhwng y DU a'r UE.
 
05 Tachwedd 2018
Bydd adeilad amlwg ym Mae Colwyn yn cael ei adnewyddu diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
 
30 Hydref 2018
Defnyddir mwy na £1.4 miliwn i adfywio adeiladau manwerthu a masnachol a denu busnesau i Fae Colwyn, gyda chefnogaeth buddsoddiad Llywodraeth Cymru.
 
25 Hydref 2018
Yn ôl ffigurau newydd sy’n cael eu cyhoeddi heddiw, rydyn ni wedi dileu i bob pwrpas yr arfer o werthu tai ar sail lesddaliad drwy’r cynllun Cymorth i Brynu.
 
16 Hydref 2018
Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans yn cyhoeddi heddiw pa brosiectau fydd yn rhannu’r cyllid ar gyfer ail gam y Rhaglen Tai Arloesol dros gyfnod o dair blynedd a fydd werth cyfanswm o £90m.
 
05 Hydref 2018
Bydd deg o bartneriaethau yn rhannu dros £260 o gyllid Llywodraeth Cymru i edrych ar sefydlu Ardaloedd Gwella Busnes (AGB) yng Nghymru, i hybu'r economi leol a chefnogi ymdrechion adfywio.
 
04 Hydref 2018
Mae Rebeca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi croesawu ffigurau newydd sy'n dangos bod cynnydd yn nifer y tai yng Nghymru sy'n cyrraedd safonau ansawdd allweddol yn y sector tai cymdeithasol.
 
26 Medi 2018
Mae Rebecca Evans wedi lansio ymgynghoriad er mwyn cyflwyno safonau ar wasanaethau addasiadau tai.
 
24 Medi 2018
Bydd pobl ddigartref ag anghenion cymhleth yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn cael cynnig cymorth i symud oddi ar y stryd i dai, diolch i fuddsoddiad o £90,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Medi 2018
Mae newyddion am gais llwyddiannus Prifysgol Abertawe i sefydlu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer y DU mewn datblygu adeiladau newydd wedi'i groesawu gyda £6.5m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
13 Medi 2018
Mae'r Gweinidog wedi penodi dau aelod newydd ar y Bwrdd Rheoleiddiol
 
17 Awst 2018
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi ymweld â phrosiect arloesol yn Wrecsam sy’n darparu amryw o wasanaethau i bobl ddigartref yn yr ardal.
 
14 Awst 2018
Bydd mwy na £1.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio i drawsnewid hen Lys Ynadon Port Talbot at ddefnydd busnesau newydd.
 
20 Gorffennaf 2018
Mae Rebecca Evans, wedi cyhoeddi benthyciad gwerth £5m gan Fanc Datblygu Cymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi y bydd grŵp newydd yn cael ei sefydlu i ystyried gwelliannau i'r sector lesddaliadau yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy'n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i