Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£500,000 i adnewyddu canol tref yng Nghastell-nedd Port Talbot

Bydd Benthyciad Canol Trefi gwerth £500,000 yn cefnogi'r gwaith adnewyddu yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu ffyniant mewn cymunedau yn y cymoedd.
Dydd Mercher 10 Ionawr 2018

Cyhoeddodd y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans AC y benthyciad wrth iddi ymuno â Gweithlu'r Tasglu sy'n gweithio i sicrhau newidiadau gwirioneddol yng Nghymoedd y De. Nod y tasglu yw creu swyddi o safon yn nes at gartrefi pobl, gwella sgiliau pobl a sicrhau ffyniant i bawb. 

Dywedodd Rebecca Evans AC:

"Rydw i wrth fy modd yn ymuno â Thasglu'r Cymoedd ac rwy'n gwbl ymrwymedig i weithio gyda chymunedau ar draws y Cymoedd i greu swyddi a chyfleoedd gyda'n gilydd.  Nod y Gronfa Benthyciadau Canol Trefi sydd werth £20 miliwn yw helpu i adnewyddu cymunedau ledled Cymru a bydd yn sicr o gael effaith wirioneddol yn ardal Castell-nedd Port Talbot. 

"Nod y Gronfa Benthyciadau Canol Trefi yw helpu i adfywio safleoedd ac eiddo gwag yng nghanol trefi, a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto.  Mae'n cefnogi gweithgareddau sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol ein trefi, yn mynd i'r afael â safleoedd gwag ac yn helpu busnesau i dyfu a ffynnu. Unwaith y bydd y benthyciadau wedi’u had-dalu, caiff yr arian ei ddefnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd.”

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rheoli'r benthyciad sy'n rhan o'r Gronfa Benthyciadau Canol Trefi sydd werth £20 miliwn ac sydd ar hyn o bryd yn cefnogi'r gwaith o adfywio canol trefi mewn 17 o awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Mae Llanelli yn enghraifft o'r manteision a ddaw yn sgil y Benthyciadau Canol Trefi.  Maent wedi'u defnyddio i ariannu datblygu sinema oedd bellach yn adfail yn ganolfan adloniant, i greu cartrefi o eiddo gwag ac i alluogi dymchwel hen adeilad i greu eiddo newydd sy'n cynnwys unedau preswyl a masnachol. 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

y Gronfa Benthyciadau Canol Trefi

Tagiau

Tai ac Adfywio 10 Ionawr 2018 Adfywio Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i