Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyhoeddi ymgynghoriad ar gyfradd y comisiwn ar gartrefi mewn parciau

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch a ddylai'r uchafswm cyfradd comisiwn o 10%, y mae modd ei godi ar hyn o bryd wrth werthu pob cartref mewn parc, gael ei gadw, ei newid neu ei ddiddymu.
Dydd Iau 25 Mai 2017

Ym mis Mawrth, fe gyhoeddwyd cynlluniau i gynnal ymgynghoriad ffurfiol yn dilyn adolygiad o economeg y sector. Fe gomisiynwyd yr adolygiad hwn gan Lywodraeth Cymru, ac fe gafodd sawl argymhelliad eu gwneud i wella safonau o fewn y sector.

Wrth gyhoeddi'r ymgynghoriad, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

"Mae'r adolygiad o'r diwydiant yn tynnu sylw at ba mor gymhleth yw'r cyfraddau comisiwn, a'r canlyniadau difrifol posibl. Rydyn ni'n gwybod bod perchnogion parciau a'r rheini sy'n byw ynddyn nhw yn teimlo'n gryf am y mater, ond bod yna fwy nag un farn.

"Gan nad oedd yr adolygiad y gwnes i ei gomisiynu y llynedd i economeg y sector cartrefi mewn parciau yn rhoi digon o dystiolaeth i'w gwneud yn bosibl dod i benderfyniad ar ddyfodol cyfradd y comisiwn, roeddwn i am roi cyfle arall i'r bobl berthnasol gael dweud eu dweud. Ymhlith yr opsiynau a gyhoeddwyd ar gyfer yr ymgynghoriad roedd lleihau neu hyd yn oed ddiddymu cyfradd y comisiwn, yn ogystal wrth gwrs â chadw pethau fel y maen nhw.

"Dwi'n gobeithio y gwnaiff pob grŵp perthnasol achub ar y cyfle i gyflwyno mwy o wybodaeth a darparu tystiolaeth glir i gefnogi eu safbwyntiau. Yn benodol, fe ddylai perchnogion parciau ddarparu gwybodaeth ariannol fanwl os ydyn nhw am gyfiawnhau'r sefyllfa bresennol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Tagiau

Tai ac Adfywio 25 Mai 2017 Tai Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i